Kommentar

– Bindingstid er gammeldags

Bente Øverli i Forbrukerombudet mener Stortinget må styrke rettighetene til mobilabonnentene.

Regjeringens forslag til nytt ekom-regelverk skal debatteres i Stortinget 23. april. Forslaget bygger på EUs såkalte ekom-pakke, og tar for seg mange viktige forbrukerspørsmål om bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler.

Et av spørsmålene Stortinget skal ta stilling til er bruk av bindingstid. Det har vi i Forbrukerombudet vært opptatt av i veldig mange år. Siden det til nå ikke har vært noen konkret lovregulering av bindingstidens lengde, har det krevd store ressurser å komme til enighet med bransjen om enkelte prinsipper for bruk av bindingstid. Vi er derfor positive til en lovregulering, men skulle helst sett at grensen ble satt mye lavere. Det ville sikret forbrukerne bedre valgfrihet.

I dag er bindingstid på 12 måneder vanlig praksis i Norge, og denne grensen videreføres i lovforslaget. Men i tillegg åpnes det for 24 måneders bindingstid i særlige tilfeller. Med dette tillegget frykter vi at bindingstiden i praksis utvides, slik at forbrukerne blir enda mer innelåst enn de er i dag.

Felles nordisk standpunkt

De nordiske forbrukerombudene har tidligere tatt et felles standpunkt om seks måneders maksimal bindingstid. Vi har et ønske om at Stortinget ved behandlingen av lovforslaget viser at de er på forbrukerens side og lovfester en maksimal bindingstid på seks måneder. Det er absolutt ingen hindringer i direktivet for å gjøre dette. Danmark har allerede gjort det, og erfaringene derfra er positive. Vi håper at Stortinget ser verdien av å styrke forbrukerrettighetene, og ser hen til de positiv erfaringene de har hatt i Danmark.

Er dette noe å bry seg om?

Ja, mener Forbrukerombudet! Bindingstid er innlåsende og gammeldags.  Du som forbruker har sikkert irritert deg over å være bundet til en operatør for en lengre periode enn du ønsket. Det dukker stadig opp nye abonnement som kanskje er bedre tilpasset ditt forbruksmønster. Teknologiutviklingen går også raskt, slik at alle tilbydere ikke tilbyr de samme praktiske tjenester på samme tidspunkt. BankID og 4G er eksempler på dette, selv om de fleste operatørene får dette på plass etter hvert. I slike situasjoner er det en fordel at du ikke er innelåst hos tjenesteleverandøren lengre enn du ønsker. I tillegg kan behovet ditt som forbruker også endre seg i løpet av 12 eller 24 måneder, slik at du har behov for å endre eller si opp tjenesten. Kanskje du skal flytte eller plutselig får dekket både telefon og abonnement av arbeidsgiver?

Hvorfor bare seks måneder?

Desto lengre bindingstid det er adgang til å operere med, jo større vanskeligheter er det for forbruker å vurdere avtalens fulle konsekvenser på tidspunktet han/hun inngår avtalen. Problemer knyttet til bindingstid og oppsigelse er noe vi i Forbrukerombudet kjenner godt. Hvert år mottar vi mange henvendelser fra forbrukerne om slike spørsmål.

Selvsagt må hensynet til de næringsdrivende ivaretas, slik at de kan drive på en lønnsom og hensiktsmessig måte. Men vil ikke en maksimal bindingstid på seks måneder kunne sikre en mer effektiv konkurranse? Vil det ikke da bli enda viktigere å beholde eksisterende kunder gjennom å levere en god tjeneste? Og hvorfor skulle det være negativt? Et argument som vi ofte møter er at tjenesten og produktet blir dyrere om forbrukerrettighetene økes. Ja, det er vi klar over. Forbrukerbeskyttelse koster. Men den prisen er vi villig til å ta. Og jeg er vel heller ikke så sikker på hvor mye dyrere det vil bli.

En lovregel som bidrar til sterkere konkurranse, er noe forbruker vil tjene på. Samtidig som tjenestetilbyderne kontinuerlig må videreutvikle og forbedre tilbudet sitt. Om kundene vil bytte leverandør oftere ved seks måneders bindingstid, er vanskelig å spå. Men det vil i hvert fall bidra til at valgfriheten blir bedre i de tilfellene de ikke er fornøyd med sin tjenestetilbyder.

Erfaringene fra vårt naboland Danmark har vært positive. Hvorfor skal ikke norske forbrukere få den samme valgfriheten?

Les også: 

Norges beste mobilabonnement

Juni 2017

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Ice Mobil 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Telio Go 5 GB


Jeg bruker mye data:

Komplett Maxiflex 12 GB


Jeg er superbruker:

Komplett Megaflex 30 GB


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen