– Du får bedre tjenester til lavere priser

Network Norway mener et tredje mobilnett er til stor fordel for kundene.

Network Norway er en mobiloperatør spesielt rettet mot bedrifter, men de eier også OneCall som er rettet mot privatkunder. Selskapet bygger landets tredje mobilnett sammen med Tele2.

Hvordan er det å bygge et tredje mobilnett nå når strålingsfrykten er på sitt verste? Hvilke prisplaner har de for OneCall? Hvordan vil de møte de nye 4G-nettene hos NetCom og Telenor?

Nettmøtet er avsluttet.

 1. Samarbeid om nett

  Spørsmål fra Tom Bäcker:

  Hei Arild,

  jeg ser at flere selskaper i utlandet slår sammen nettene sine. Hvordan ser du på en nesten tilsvarende modell i Norge, der Mobile Norway, Netcom og Telenor Mobil bygger et felles nett utenfor tettstedene, og har separate nett i tettbygde strøk? Ville dette være en gevinst eller risiko?

  Svar:
  Hei Tom, vi har presentert en løsning i tråd med det du foreslår i forbindelse med høringsrunden for Digital Dividende. Vårt forslag innebærer at en forutsetning for å delta i auksjonen er at man inngår i et konsortium som dekker distriktene og der de tre operatørene bundler sine 2x10 MHz til totalt 2x30 MHz slik at distriktene sikres maksimal ytelse. Dette vil sikre Norge verdens beste mobile bredbåndsdekning, samtidig som Stortingets mål om bredbånd til alle oppfylles.
  Besvart: 23. juni 2011 12:00
 2. MobileNorway's Basestasjoner

  Spørsmål fra Mateo Gold:

  Kjære Arild, jeg håper du tar deg tid til å svare på mitt spørsmål.

  MobileNorway bygger ut basestasjoner (BTS) som er meget skjemmende, de bare blir plassert på topper av tak uten noen form for kammuflering. Spørsmålet er ikke hvorfor dere gjør dette, for selfølgelig er svaret der konstnadsbesparelser. Spørsmålet er om dere kommer til å slutte med dette, og bygge om de forferdlige BTS'ene deres? For å være erlig så trodde jeg at jeg var på ferie i Vest-Europa når jeg så basestasjonene deres første gang, og nå er de poppet opp over alt! Dere har ødelagt hva spessielt Telenor, men også NetCom har gjort igjennom 17 år - å kammuflere basestasjonene sine. Håper dere skammer dere for å sette kroner så langt forran det kosmetiske og att noe gjøres med dette snarest - slik att jeg igjen må reise til Øst-Europa for å se stygge basestasjoner igjen.

  Svar:

  Hei Mateo, det kommer vel ikke som noen stor overraskelse at jeg ikke er enig med dine påstander. Mobile Norway bygger i dag basestasjoner basert på Ericssons nyeste produktlinje. Samtidig har vi vært en pådriver når det gjelder å integrere basestasjonene i nærmiljøet så godt det lar seg gjøre. Spørsmålet ditt er imidlertid relevant, ikke minst fordi vi, der det er mulig, ønsker å samlokalisere basestasjonene med andre aktører. Dette vil redusere belastning i det offentlige rom, men har vist seg svært vanskelig å få til ettersom NetCom og Telenor har en behandlingstid på slike forespørsler som i enkelte tilfeller har vært på over et år.
  Besvart: 23. juni 2011 12:00
 3. Dekning

  Spørsmål fra Rolf K. Vinterud:

  Hei, det er så dårlig dekning i vårt leilighetskompleks at jeg nå vurderer å bytte over til netcom. Batteriet på telefonen går tomt på null komma svisj, da 30% av tiden står det på full styrke å bare søker etter dekning.

  Fikk nylig en sms fra dere om at det ble arbeidet med utbedring av område. Men det virker som om det motsatte har skjedd.

  Dette er sentralt i Haugesund. (Skåredalen)
  Kan man registrere dette hos dere en plass, eller må man bare resignere og bytte leverandør?

  Svar:
  Hei Rolf, som du sikkert vet benytter vi Telenors nett i Haugesund og må dessverre forholde oss til dekningen – eller mangel på sådann – inntil vi får rullet ut vårt eget nett. Planen for det er i løpet av 2012. Vi opplever at mange av våre bedriftskunder sliter med deg same som deg og har nylig lansert et innendørsdekningsprodukt for å håndtere dette problemet. Det ser veldig lovende ut. Hvorfor ikke ta kontakt med vår forhandler i Haugesund for å se om du kan få hjelp til å håndtere dette?
  Besvart: 23. juni 2011 12:01
 4. Dekning

  Spørsmål fra Kjell H Danielsen:

  Tidligere benyttet NwN NetCom sitt nett i Norge. I den siste tiden har det vært mye støy rundt Telenor sitt nett.

  Ville det vært mulig for NwN å benytte det best tilgjengelige nettet, slik de som har utenlandske simkort kan gjøre ?

  Hvis det er et prisspørsmål, - tror du NwN sine kunder ville betalt merkostnaden ?

  Svar:
  Ja, absolutt. Network Norway har gått ut veldig sterkt og forteslått akkurat det du her tar opp. Spesielt bør det være lett å få til en løsning som minimum sikrer kundene tilgang til et nett i en krisesituasjon. Våre kunder har allerede denne reserveløsningen der vi har egen nettdekning. Vi ambisjoner om å bygge et landsdekkende nett og vil diskutere en slik løsning bade med NetCom og Telenor.
  Besvart: 23. juni 2011 12:02
 5. Rimeligere datapriser i eget nett?

  Spørsmål fra Bart:

  Hei.

  Kan det bli aktuelt for dere å tilby lavere priser på datatrafikk (og evt ringepriser) for kunder som benytter deres nett (og ikke Telenor) der det er dekning for dette?

  Jeg har forståelse for at det er begrenset hvor lave priser dere kan gi til kunder som benytter Telenor-nettet.

  Svar:
  Hei Bart, du berører et tema som vi har jobbet mye med. Det er imidlertid et prinsipp for oss å levere våre tjenester til samme pris over hele landet. Dette innebærer at våre kunder betaler same, gode pris uanhengig om de er i vårt eller Telenors nett. Det viksigste for kundene må være vissheten om at vi som utfordrer leverer markedets beste tjenester og til konkurransedyktige priser.
  Besvart: 23. juni 2011 12:03
 6. Roaming

  Spørsmål fra Peter:

  Har dere noen planer om å forbedre roaming-løsningen, slik at man ikke blir sittende uten dekning hver gang man bytter nett - og slik at mobiltelefonens batteri ikke tappes når NwN-dekningen er svak?

  Svar:
  Den beste måten for oss å løse dette problemet på er å bygge eget nett. Det gjør vi så raskt vi bare kan, slik at vi for hver uke som går kan levere stadig bedre dekning. Problemet er godt kjent og vi arbeider fokusert på å optimalisere nettutbyggingen på en slik måte at dette problemet reduseres.
  Besvart: 23. juni 2011 12:04
 7. 4G-Nett.

  Spørsmål fra John Terry:

  Hvor i Norge vil det bli tillgang til 4G?

  Svar:
  Over hele landet! Vi gleder oss til å lansere 4G og rulle det ut så raskt som mulig, og vi er sikre på at dette blir et godt produkt som håndterer den økte datatrafikken i mobilnettene.
  Besvart: 23. juni 2011 12:04
 8. Hvorfor velge deres mobilnett?

  Spørsmål fra NC:

  Hei.

  Når vi allerede har 2 oppegående mobilnett som for det meste fungerer som de skal, hvorfor skal da jeg som privatkunde/bedriftskunde velge å gå over til et selskap som har mindre erfaring, mindre kapital og en mindre kundemasse? Vil ikke jeg være tryggere på å ha et stabilt mobilnett ved å velge en større aktør?

  Har dere noen dato for når nettet deres er 100% klart og rulles ut for hele Norge? Da tenker jeg mest på 3G.

  Svar:
  Norge er et av verdens mest avanserte land når det gjelder bruk av ny teknologi. Norge er også det eneste landet i Europa som frem til nå har hatt kun to konkurrerende mobilnett. Vi opplever at et tredje mobilnett vil øke konkurransen betydelig, slik at kundene får bedre tjenester til lavere priser. De seneste hendelsene i Telenors mobilnett viser klart at det ikke er størrelsen det kommer an på. Å drive et moderne mobilnett er veldig komplekst. Vi ønsker å søke et samarbeid med de to andre nettoperatørene, slik at de norske mobilkundene til enhver tid får tilgang til mobile nettjenester over hele landet om en eller flere nettoperatører opplever utfall.
  Besvart: 23. juni 2011 12:05
 9. Innendørs dekning

  Spørsmål fra Morten:

  Hei!

  Lurer på om dere vurderer å lansere tjenesten Full Dekning også for privatmarkedet, evnt. via One Call?

  Svar:
  Dette er en av flere tjenester som One Call vurderer, og det skal jo ikke stikkes under en stol at de siste ukers hendelser i mobilmarkedet har aktualisert behovet for en slik tjeneste.
  Besvart: 23. juni 2011 12:06
 10. Mobilutbyggning

  Spørsmål fra Thomas:

  Stemmer det at NWN vil bygge ut 98% av norges befolkning( ca lik Netcom ), og ikke bare 75% som er et minimum ifht konsesjon?

  Stå på:)

  Svar:
  Jeg kan bekrefte at vår intensjon er å bygge et landsdekkende nett med en befolkningsdekning på linje med NetCom.
  Besvart: 23. juni 2011 12:06
 11. Geografisk dekning

  Spørsmål fra Yngve:

  Jeg forstår at befolkningstettheten i stor grad avgjør hvor dere bygger ut nettet først. Det er vel også grunnen til at kun de aller største byene i dag har NWN-dekning. Men hvilke geografiske områder i Norge vil etter hvert få gleden av deres dekning, og hvor mange prosent av Norges areal skal dere dekke? Hvilket tidsperspektiv er det på dette?
  Til sist for meg selv, jeg bor i Kristiansand. Hva med denne byen?

  Svar:
  Hele Norge vil etterhvert få glede av vårt nett. I første fase, der vi bygger 75% befolkningsdekning, vil samtlige tettsteder med over 600 husstander bli dekket av vårt nett. Dette innebærer selvsagt Kristiansand. Vi vil deretter utvide nettet til å bli landsdekkende, med en dekningsgrad på linje med NetCom. Etter gjennomført fase to vil vi ha en befolkningsdekning i størrelsesorden 98,5%.
  Besvart: 23. juni 2011 12:07
 12. Roaming og handover

  Spørsmål fra Kjetil Sørby:

  Hei.

  NwN roamer i dag inn i TnM sitt nett. Hvordan er erfaringene med handover i mellom Mobile Norway og TnM ?

  Et annet spørsmål, hvor stor befolkningstetthet må det være for at Mobile Norway vil bygge egen basestasjon ?

  Svar:
  Hei Kjetil, handover mellom Mobile Norway og Telenor fungerer etter vår erfaring så langt svært godt. Når det gjelder befolkningstetthet og basestasjoner er dette et tema som ser ut til å engasjere mange. Vi skal dekke hele Norge med egne basestasjoner, så for oss handler dette om å bygge et optimalisert nett, der antallet – og type - basestasjoner avgjøres av dekningskriterier, ikke nødvendigvis hvor mage som bor akkurat der.
  Besvart: 23. juni 2011 12:08
 13. Trenger vi ett nettmøte for å besvare hovedspørsmålet?

  Spørsmål fra G:

  Vi trenger tydeligvis ett ekstra mobilnett etter den store Telenor-fadesen vi nylig opplevde.

  Vil Network Norway kunne levere trafikk uavhengig av Telenor etterhvert, og kanskje kunne fungere som ett nødmobilnett som alle kan roam'e på?

  Svar:
  Vi har i dag ca 30% av vårt totale trafikkvolum i eget nett. Dette vil øke sterkt i de kommende månedene og ved utgangen av neste år vil vi dekke 75% av befolkningen i Norge. Basert på ønsket om å kontrollere egen virksomhet – og ikke være avhengig av en annen operatør for å kunne levere mobiltjenester til den kvalitet vi ønsker, har vi som mål å bygge et landsdekkende nett, på linje med NetCom og Telenor. Vi vil da kunne gi våre kunder Norges beste dekning basert på eget nett, femto (innendørsdekning) og tilgang til Telenors nett dersom situasjonen tilsier det. Bedre kan det ikke bli!

  Vi har samtidig foreslått at mobiloperatørene samarbeider om å benytte hverandres nett dersom noe skjer, slik at kundene holdes skadesløse i en slik situasjon. Vi håper fortsatt at dette utspillet skal føre til et samarbeid mellom nettoperatørene ganske enkelt fordi vi mener at det er en vinn-vinn-situasjon ettersom ingen av oss kan garantere at utfall ikke vil skje i fremtiden.
  Besvart: 23. juni 2011 12:09
 14. Hva skjer i framtiden ?

  Spørsmål fra Jan Tore:

  Har vært kunde hos One Call noen år nå og er meget fornøyd.

  Dere bruker idag Telenor`s nett og noen steder bruker dere deres eget nett men hva skjer når dere har bygget ut nettet iforhold til konsensjoneen ?

  Hva blir prisene på abbonement i framtiden det er jo ikke gratis å bygge/drifte nettet (One Call) ?

  One Call og Network Norway få til en avtale så at man har samme pris i Norden som her hjemme !

  Svar:
  Hei Jan Tore, det er hyggelig å høre fra en fornøyd One Call kunde. Når det gjelder bygging av eget nett er det slik at jo mere vi bygger, jo større kontroll har vi på egne kostnader- og ikke minst kontroll på kvaliteten. Årsaken til at vi vil bygge et landsdekkende nett er at vi vil produsere til samme kostpris som NetCom og Telenor. Det betyr i praksis at vi kan levere de tjenestene du er fornøyd med i dag til konkurransedyktige priser også i fremtiden
  Besvart: 23. juni 2011 12:10
 15. Ett mobilnett?

  Spørsmål fra Kåre:

  Hei.

  Hvorfor trenger vi flere mobilnett? Det må da være samfunnsøkonomisk mest lønnsomt å bare ha ett mobilnett eid av et selskap som bare eier infrastrukturen, hvor flere teleoperatører kan leie kapasitet som de videreselger til forbrukere?

  Svar:
  Hei,
  vi har stor tro på konkurranse. I alle markeder i verden har man valgt å innføre minimum tre konkurrerende mobilnett. Endelig får det norske markedet tre konkurrerende nett. Vi er sikre på - og har allerede dokumentert overfor politikerne - den samfunnsøkonomiske gevinsten som uten tvil underbygger behovet for et tredje, landsdekkende mobilnett i Norge.
  Besvart: 23. juni 2011 12:15
 16. Stor problemer

  Spørsmål fra Harald Andresen:

  .. med NN. Når jeg befinner meg på plasser hvor det er dårlig signal fra NN's eget nett så velger den det framfor Det andre nettet som har bedre signal. Dette gjør at samtaler hele tida blir brutt mistet. Dette er for dårlig i 2011.

  Svar:
  Vi opplever at noen andre kunder opplever det på samme måte som deg. Vi analyserer til enhver tid disse problemstillingene og ofte er det er det sammensatte årsaker som er bakgrunn for disse problemene. Det kan være innstillingene i vårt eller Telenors nett, men svært ofte er det smarttelefonene som er årsak til problemet. Vi opplever at den økte kompleksiteten krever et kontinuerlig forbedringsarbeid både fra oss og våre konkurrenter for å sikre optimal mobildekning.
  Besvart: 23. juni 2011 12:35
 17. Dekning

  Spørsmål fra Anonym:

  Hvor lang tid vil det ta å nå igjen NetCom og Telenor på dekning?

  Svar:
  Avhengig av rammevilkår vil det ta mellom 2 til fem år å ta igjen de to andre. En sentral frutsetning for at det skal gå fort er at Telenor og NetCom er villige til å gi oss tilgang til samlokalisering.
  Besvart: 23. juni 2011 12:35
 18. Utlandet?

  Spørsmål fra Tomas:

  Har dere noen ambisjoner om utenlandssatsing? På lengre sikt, kanskje?

  Svar:
  NEI! Vi har en veldig ambisiøs visjon; vil vil bli best på mobil i Norge. Vi tror at det norske markedet forttjener en mobiloperatør som fokuserer all energi og ressurser på å gi norske mobilbrukere de mest avanserte mobiltjenestene i verden.
  Det norske markedet er blant verdens mest avanserte mobilbrukere. Jeg sitter derfor aldri på et fly for å løse problemer i land langt borte.
  Besvart: 23. juni 2011 12:39
 19. Dårlig dekning

  Spørsmål fra Jens:

  Bur allereie på ein plass der dei to andre mobilnetta slit med å få tilstrekkelig dekning, så kvifor skal eg velgje Network Norway foran Telenor?

  Svar:
  Har du bredbåndsdekning? Hvis ja, så kan vi tilby deg innendørsdekning som tar hånd om dekningsproblemet ditt. I tillegg vil jeg påstå at vi nok er gunstigere enn Telenor, samtidig som vi på sikt vil bygge nasjonal dekning på høyde med de to andre nettoperatørene.
  Besvart: 23. juni 2011 12:43
 20. sendermast på loftet

  Spørsmål fra Arne:

  Hvorfor har ikke bebboere i sletteløkka oslo blitt spurt før dere hengte opp 3 svære sende-master på loftet rett over hodet vårt?

  Svar:
  Hei, vi forholder oss til de regler som gjelder for all infrastrukturutbygging og vil ikke sette opp utstyr uten nødvendig tillatelse. Om det skulle ha skjedd i dette tilfellet ber vi deg ta kontakt.
  Besvart: 23. juni 2011 12:47
 21. Nett i Skien

  Spørsmål fra Henrik:

  Hei

  Når og vil dere bygge mobilnett i Skien?

  Svar:
  Vi vil være oppe og stå i Skien i løpet av de neste seks månedene. Håper du allerede er, i alle blir, kunde hos oss når Norges mest moderne mobilnett står klar til bruk i din hjemby.
  Besvart: 23. juni 2011 12:51
 22. Femtocell

  Spørsmål fra Henrik:

  Vi dere komme med femtocell til Onecall sine kunder? Slik dere har til network norway? Eventuelt når?

  Svar:
  One Call vurderer dette, ikke minst på grunn av de nettproblemene som har vært hos Telenor i det siste. Nå er vi i full sving i bedriftsmarkedet, men vil nok bruke litt mere tid før vi eventuelt også åpner for lansering i privatmarkedet.
  Besvart: 23. juni 2011 12:54

Norges beste mobilabonnement

Sommer 2019

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Sponz 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

GE Mobil Leve 6 GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen