Til hovedinnhold
Artikkel

Norske IT-gründere startet for seg selv – femdoblet på under ett år

SOCO gikk fra 3 til 17 ansatte på ni måneder.

Atle Skretting

Tre konsulenter fant hverandre i juni i fjor. De hadde det felles at de jobbet i Sogeti med testing av programvare, de hadde lang faglig erfaring, og de hadde en gründer i magen. Tanken om å starte egen virksomhet fødtes da de innså at de utfylte hverandre både faglig og kompetansemessig.

Allerede 1. oktober var aksjeselskapet SOCO dannet, med de tre gründerne Keyhan Farahaninia, Kenneth Stensrud Olsen og Marius Mæle på plass i nye og ambisiøse lokaler i Roald Amundsens gate i Oslo.

– Vi hadde alle en grunnleggende skapertrang og lyst til å gjøre noe, forklarer Mæle, som nå er administrerende direktør.

Mæle tror Janteloven og forsiktighet ofte setter en brems for kreativiteten her hjemme på berget. Han har selv studert i USA der han fikk et annet syn på å drive for seg selv enn det som er gangbart her hjemme. Da professoren spurte elevene i avgangsklassen om hvem som trodde de ville starte for seg selv innen tre år, rakte nesten alle opp hånden.

150 Stillingsintervjuer

SOCOs gründere. Fra venstre Kenneth Stensrud Olsen, Keyhan Farahaninia og Marius Mæle.Foto: SOCO

– Hos oss på NTNU var det nesten ingen, kommenterer nyutdannete master Lauritz Møllersen, som møter oss sammen med Mæle.

Trekvart år etter oppstarten har SOCO 17 ansatte og vokser stadig. Når året er omme forventer de å ha 25 ansatte og en omsetning på 20 millioner.

– Testing er et nisjeområde, og spisskompetanse er en betingelse for å lykkes, fortsetter Mæle. Han sier at SOCO vil profilere seg gjennom sin kvalitet, og at deres ambisiøse mål er å være Norges mest anerkjente testpartner i 2015. Rekruttering av ledende fagfolk fra forskjellige miljøer står høyt på agendaen:

– Siden vi startet i oktober har vi gjennomført rundt 150 stillingsintervjuer, nesten ett hver dag. Vi kunne fint vært 30 i dag, men er det ikke, for det kunne gått ut over kvaliteten, legger han til.

Som nyansatt er Møllersen det eneste unntaket i selskapet fra reglen om at nyansatte skal ha minst fem års erfaring.

– Jeg har bare et års praksis etter at jeg tok master i datateknikk, men medregnet prosjektene jeg deltok i ved siden av studiene, har jeg nok noe av den samme erfaringen under beltet, sier han.

– Personen er viktigst, selv om vi har satt den grensen, legger Mæle til. Snittet blant dem som nå jobber her er 11 år fra software-testing. Halvparten har mastergrad og halvparten fireårig høyskole, men det er praksisen de legger størst vekt på.

Blir medeiere i selskapet

Software-testing er et område i vekst, i følge Gartner.Foto: Shutterstock

Dere går svært aktivt ut for å rekruttere spisskompetanse. Hva har dere å friste fagfolkene med som andre ikke har?

– De store selskapene har ofte et ensidig fokus på vekst, noe som kan gå på bekostning av kvaliteten og faget. Vi vil skape et sterkt fagmiljø, og vi har mange spennende og varierte prosjekter. Dessuten får alle de ansatte får tilbud om å kjøpe én prosent av selskapet. Gründerne eier 70 prosent og 30 prosent er satt av til de nye medarbeiderne, sier Mæle.

Hva skal dere da tilby medarbeider nummer 100?

– Det er et luksusproblem som vi får takle når den tid kommer, ler Mæle. På nettsiden frister han også med lønnsledende betingelser, men viktigst for fagfolkene, og ikke minst for kundene, mener han er det fagmiljøet som SOCO målbevisst jobber for å skape. Han ramser opp faglige aktiviteter som både er rettet mot de ansatte i bedriften og mot kundene. Fagdager, kunnskapsbase for å dele og gjenbruke kunnskapen, foredrag internt og eksternt. SOCO er også i prosess for å bli den fjerde ISTQB-sertifiserte i Norge.

Voksende marked

Bortsett fra at test er deres fagområde, er det noe spesielt i markedet som tilsier at dette er nisjen å etablere seg i?

– Det er et relativt brukbart marked, med muligheter om man er flink. I følge Gartner er test et område i vekst med et voksende marked. I kjølvannet av år 2000-problematikken kom et veldig fokus på testing og kvalitetssikring, og kundene ser nå nytten av testing tidlig i prosessen.

Det høres ut på deg som om dere kan velge og vrake i spennende og lukrative oppdrag. Tok dere med kunder fra deres tidligere oppdragsgiver?

– Vi hadde ingen begrensninger fra tidligere arbeidsgivere og kunne jobbe med de samme kundene. Men det er uproblematisk. Markedet er stort, og det er plass til alle

Mæle peker på at de alle har konsulentbakgrunn, og som konsulent er det naturlig å bygge nettverk. Konsulenten møter både kunder, andre konsulenter og dem som jobber hos kundene, og det oppstår relasjoner.

Et godt nettverk er naturligvis en betingelse for å komme på banen i et tøft marked, men det er ikke nok. Det og den faglige profilen deres forklarer ikke alene hvordan dere kan gå fra 3 til 25 personer på et år med gode marginer?

– Allerede fra dag én tenkte vi salg og nettverk, sier Mæle og trekker fram en presentasjon med en lang rekke logoer:

– Det er rundt 300 selskaper i Norge med en omsetning på over en milliard kroner. Det dreier seg om relasjoner. Vi har 50 av disse selskapene i nettverket vårt og har jobbet i forhold med folk der over tid. Dette er folk som bestiller tester og sitter i posisjoner med budsjettansvar.

Testere med Aspergers

Samtidig jobber SOCO målbevisst mot målet om å bli mest anerkjente testpartner i 2015 i Norge. Ved siden av kundepleie, konsulentvirksomhet og faglig fokus, har de valgt å markere seg med et sterkt samfunnsengasjement.

Mæle holder Stormbergs miljøprofil opp som et godt eksempel. SOCO vil ikke vært dårligere og har vedtatt at én prosent av omsetningen skal gå til idealistiske eller samfunnsnyttige formål.

Her kommer samarbeidet med aspergerbedriften Unicus inn. De ansatte her ville hatt problemer med å jobbe andre steder, men i den manuelle testingen kommer deres spesielle egenskaper til sin rett. De er nitidige og gir seg aldri.

– Vi får kun positive tilbakemeldinger på jobben deres, sier Marius Mæle.

Mennesker med Asbergers er ettertraktet i IT-markedet:

Aspergerbedriftene satser på programmerere med syndromet »

annonse