Tek.no

Artikkel

– Eneren kan være ti ganger mer effektiv

Arbeidsgivere har større forventninger til studenter fra et
eliteuniversitet.

iStock
Atle Skretting
20 Sept 2012 05:30

Norske universiteter kommer sørgelig til kort i de årlige rangeringene av høyere utdanningsinstitusjoner. Øverst på pallen finner vi en rekke amerikanske og noen engelske universiteter. Det er langt ned til de beste skandinaviske. «Gladnyheten» at Universitetet i Oslo var best i Norge og klatret opp fra 75. til 67. plass Academic Ranking of World Universities er i beste fall oppmuntrende.

Betyr disse tallene at en kandidat med bachelor- eller mastergrad fra Stanford eller Cambridge er mer ettertraktet hos arbeidsgivere enn en fra Universitetet i Oslo?

Vi har stilt spørsmålet til flere ledere og rekrutterere i bransjen. Den generelle oppfatningen er at en slik bakgrunn gjør dem mer spennende for den potensielle arbeidsgiveren og sjansen til å komme inn til intervju er større. Noe av bakgrunnen er at de høyest rangerte eliteuniversitetene kan velge og vrake mellom studentene. Har de svært mange kvalifiserte søkere fra hele verden til en klasse eller linje, sier det seg selv at nivået og undervisningen blir deretter.

Utdannelse fra et eliteuniversitet viser et veltrimmet hode, mener Jørgen Myrland i Cisco.Foto: Atle Skretting

De som skal ansette knytter større forventninger til en som har gått på et eliteuniversitet, eller ser i det minste vedkommende som spennende og interessant. God undervisning og elitesatsing er en av grunnene, men den viktigste er kanskje at kandidaten har hevdet seg i konkurranse med de beste og mestret de høye kravene som er blitt stilt.

– Viser et veltrimmet hode

Administrerende direktør Jørgen Myrland i Cisco i Norge forteller at de nå legger stor vekt på å få tak i lovende nyutdannede, mens de tidligere stort sett ansatte folk med lang arbeidserfaring. De som Cisco velger å satse på skal fungere i et i et internasjonalt marked og får innledningsvis et traineeår i London, Amsterdam eller Dubai. For å komme inn her vil en grad fra for eksempel Oxford veie tungt. Det spiller ikke så mye rolle hvilket fag vedkommende har tatt, for en slik bakgrunn viser et veltrimmet hode. Jo vanskeligere universiteter en er kommet gjennom, jo bedre dokumentasjon er det, men personlighetstester og intervjuer må også til for å undersøke om han eller hun er egnet.

Cisco i USA legger enda større vekt på hvilket universitet kandidaten kommer fra, og her ansetter Cisco primært folk fra de ledende utdanningsinstitusjonene som Stanford og Harvard.

Et anerkjent universitet med godt rykte er langt fra noen ulempe, sier Christine Langbråthen i Computas.Foto: Atle Skretting

– Anbefaler du folk å studere utenlands?

– Generelt gjør jeg det. En må velge noe en liker og så komme seg inn på de beste skolene. Fordelen er at en får dokumentert høy læreevne og høy arbeidskapasitet, som er svært viktig for en arbeidsgiver. Har en kommet seg inn på et slikt lærested har en samtidig dokumentert at en besitter veldig mye av det som kreves i en kunnskapsbedrift. Sannsynligheten for at slike lykkes er veldig stor, og det er en høy sannsynlighet for at det er en lønnsom investering for arbeidsgiver.

Myrland fortsetter: – Det koster kanskje noe mer å investere i de beste hodene, men eneren kan være mer enn ti ganger mer effektiv enn den middelmådige. Da lønner det seg å betale dem litt mer. Dette sier jeg ikke utfra erfaringer fra Cisco, men utfra mine erfaringer fra mange år i arbeidslivet. Men jeg vil også presisere at å ikke ha utdannelse fra de beste universitetene ikke er ekskluderende verken i forhold til prestasjoner eller evner. Men å satse på en slik utdannelse er en god vei å gå.

Kommer lettere til intervju.

Computas rekrutterer vanligvis fra Universitetet i Oslo, fra NTNU eller fra Universitet i Tromsø, sier HR-direktør Christine Langbråthen, men legger til at det er langt fra noen ulempe å komme fra et anerkjent universitet med et godt rykte. Det signaliserer hva kandidaten er god for.

– Situasjonen er jo noe spesiell for oss, som skal ha tak i sivilingeniører. Om vi får inn en søker fra Stanford vil vi ta inn vedkommende på lik linje med de norske, men forventningene vil kanskje være annerledes. Det ville være interessant å treffe dem, siden de har kommet seg gjennom nåløyet, som blant annet sier noe om evnen til å lære. Men de må gjennom samme ansettelsesprosessen som andre

Bernahard Iversen i CSC ser utdannelse fra et eliteuniversitet som et kvalitetsstempel.Foto: Coxit

Hun presiserer at i den grad noen står likt, kan det være noen de er spesielt interessert i. Men da er det personen som er interessant, ikke skolen. Men på den andre siden vil nok en fra et eliteuniversitet lettere komme inn til intervju.

På spørsmålet om hun anbefaler folk å søke til de mest meritterte universitetene, svarer hun at det aldri er feil å gå på et prestisjeuniversitet. Der får man annen kunnskap og treffer andre mennesker på tvers av ulike kulturer, noe som også har stor betydning.

Assisterende direktør Bernhard Iversen i CSC mener en utdannelse fra et av universitetene høyt oppe på den listen over de beste universitetene uten tvil ville bli sett på som et kvalitetsstempel.

– Det er allment kjent at de ligger svært langt framme når det gjelder utdanningsnivå og kvalitet. Men i den andre enden er vi nok mer skeptiske når folk kommer med papirer fra for eksempel ukjente australske universiteter. En kandidat med utdannelse fra for eksempel Harvard eller Cambridge ville vært svært interessant, særlig om karakterene var gode i tillegg.

God erfaring trumfer skole og karakterer, mener Thomas Roel Moen i Aspiranza.Foto: Aspiranza

Utfra kontakt med forskjellige kunder, også store selskaper, har rekrutteringsrådgiver Thomas Roel Moen i Aspiranza inntrykk av at utdanningsstedet ikke har så mye å si. Han mener det i større grad handler om å kunne vise kvalifikasjoner innen området de skal jobbe innenfor.

De fleste oppdragsgiverne hans vil vite at søkeren har greie karakterer og kompetanse. Mange IT-konsulentselskaper vil ha gode resultater, men Roel Moens erfaring er at god erfaring trumfer skole og karakterer.

Les også
– Karakterene er ikke avgjørende
annonse

Les også