ArtikkelBak kulissene hos NRK

Slik lagrer NRK 3,3 millioner gigabyte video

Robotarmer og spesialservere måtte i sving når NRK skulle digitalisere hele arkivet sitt.

NRKs programbank

Det massive, grå sementbygget på Marienlyst et kjent symbol for almennkringkasteren NRK. De skal forsyne det norske folk med radio, TV og nye medier over hele landet, og det store bygget i Oslo har vært hjertet av dette arbeidet siden 1950-tallet.

Sverre Reiten, utviklingssjef i Teknologidivisjonen til NRK, holder døren til serverskapet åpen. Ole Andreas Johnsen, prosjektleder i Teknologidivisjonen, følger med.

Med strålende høstsol utenfor sitter vi i en stille krok av kantinen i radiobygget, sammen med to entusiastiske karer: Sverre Reiten, utviklingssjef i Teknologidivisjonen til NRK, og Ole Andreas Johnsen – prosjektleder i samme divisjon. Siden 2007 har de to vært en del av laget som har gitt statskanalen et stort, digitalt løft:

– Det er en helt ny mediehverdag, med krav til høyere produksjon, lavere kostnader og raskere levering. Vi kan ikke rapportere om en brann i Oslo to dager etter at den skjedde, bare fordi vi trengte tid på å få filmen i mye høyere kvalitet. Vi kan heller ikke få overskriftene til Dagsrevyen lagt ut på nett tre uker etter sending, sier Sverre med et smil.

Han setter saken på spissen, men det er dette det handler om: Hvordan skal et så stort produksjonsselskap som NRK sørge for at 3000 brukere daglig kan opprette, redigere og sende 2000 videoklipp, gjøre 4000 daglige videosøk mot et arkiv med en kapasitet på hele 30 petabyte? Ikke bare det, informasjonen må være tilgjengelig fra hver eneste kontorpult NRK har på tvers av Norge, det skal helst aldri gå ned, og nesten alle klipp som filmens skal gjøres tilgjengelig for deg på nett – automatisk og sømløst.

Det høres ut som en monumental utfordring, men NRK har klart det. De kaller løsningen «Programbanken», og grunnen til at vi sitter i kantina med Sverre og Ole Andreas er for å lære hvordan dette systemet fungerer.

Store tekniske grep

Det er ganske opplagt at NRK har en eller annen form for arkiv, om du først tenker over det – ett sted må jo alt de eier være lagret. Frem til 2007 var fortsatt kassettbånd i lagerhyller et hyppig brukt lagringsmedium for alle klipp statskanalen produserte, samtidig som det eksisterte en drøss med små datasystemer som ikke snakket sammen. Dette er det nå slutt på, og det er i Programbanken alt lagres, behandles og kontrolleres.

NRK har gjort store tekniske grep for å tilpasse seg tiden vi lever i, og vi blir fortalt at uten Programbanken hadde det neppe vært mulig å levere mange av løsningene NRK i dag gir det norske folk – som nettspilleren de har blitt hedret for en rekke ganger.

Dette har kostet, men det er egentlig ikke et rent pengebeløp det handler om. Det har handlet om å ta NRK vekk fra kassettbånd og inn i en digital verden, for å ruste seg mot fremtiden.

– Når det optimale tidspunktet for å utføre et slikt prosjekt er, altså ikke for tidlig og ikke for sent, er det vanskelig å fastslå, men uten dette samkjørte systemet på tvers av hele NRK hadde vi ikke kunne gjort mye av det som gjøres i dag, fastslår Sverre.

En av Programbankens overvåkningssentraler. Foto: Jørgen Elton Nilsen, Hardware.no

Nøyaktig hva Programbanken er har både Sverre og Ole Andreas vansker for å beskrive konkret. For det handler ikke bare om at NRK skal ha et arkiv, Programbanken er et helt økosystem for digital produksjon innad i NRK – og det består av en rekke forskjellige systemer og funksjoner. Det er vanskelig å trekke grensene for hvor systemet strekker seg, men en ting er helt sikkert: Programbanken er en ren, digital base der alt NRK filmer blir lagret, samtidig som det er et system der dette kan behandles fra alle kanter av bedriften.

– Ta for eksempel OL i London. Da hadde vi ti videostrømmer på 50 Mbit/s hver som kom inn til opptaksserverne kontinuerlig. Det blir enorme mengder data av det, sier Ole Andreas.

Disse dataene skal ikke bare tas opp, de skal sendes, redigeres og arkiveres på riktig måte for gjenbruk i fremtiden, kontinuerlig og på direkten:

– Programbanken er ikke bare lagring, slår Ole Andreas fast.

Gir full kontroll

Planleggingssystemet, her representert ved sendeplanen for NRK1 en tilfeldig dag.Foto: NRK

For å forstå hvordan dette systemet jobber, starter vi med et eksempel fra virkeligheten.
I bygget på Marienlyst ligger også hovedkontrollen til NRK, stedet der sendingene til alle NRK-kanalene behandles og kjøres ut til deg. Når dagen starter får hovedkontrollen en kjøreplan fra et eget planleggingssystem. I denne oversikten er alt som skal sendes listet opp og organisert, slik at operatørene vet hva som skal skje på TV-kanalene, og når det skal skje.

Et eget avviklingssystem gjør så alle videofilene som trengs klare. Dette systemet forsyner seg av et eget produksjonsdomene i Programbanken, og et tapearkiv. Selv om de to sistnevnte teknisk sett er to forskjellige lagringsstasjoner, ser aviklingssystemet dem som én samlet enhet. Videofilene blir så buffret på en lokal server, for å sikre at et nettverksbrudd ikke skal stanse TV-sendingene.

Samtidig som filene hentes opp begynner planleggingssystemet å snakke med en annen del av økosystemet, nemlig nettavspilleren NRK nett-TV. Systemet forteller avspilleren at noe snart skal sendes på TV, og at den derfor bør begynne å transkode alle klippene slik at de ligger klare i flere forskjellige formater på nett.

– Direktesendinger har en annen flyt, da sier planleggingssystemet ifra til avviklingsystemet at programmet skal tas opp samtidig som det sendes på lufta, så sendes det til Programbanken og nettspilleren. Programbanken brukes ikke til å lage alt NRK viser, men mye av det, og alt ender opp der til slutt, sier Sverre.

Et spesielt aspekt ved systemet er at en videofil på ingen måte må være ferdig lagret og lukket for at noen kan begynne å redigere den. Når NRK tar opp og samtidig sender et program på direkten kan den behandles fortløpende, noe du ofte ser under sportsarrangementer. Under ski-VM i Oslo ble du for eksempel servert en oppsummering av hele løpet bare minutter etter at vinneren gikk over målstreken.

Bli med over på neste side, så ser vi på serverparken som utgjør Programbanken »