Tek.no

Artikkel

Når maskinen tar fyr

9 Nov 2009 15:00

For en liten stund siden tok en forumbruker kontakt med oss. Moren til denne personen var en smule bekymret for brannsikkerheten rundt det at hans stasjonære maskin stod på over lengre tid.

Vi har sett nærmere på saken, vært i kontakt med aktuelle selskaper, direktorater og dykket litt i forskjellige direktiver. Hva er egentlig sannsynligheten for at maskinen din tar fyr? Hva skal du gjøre for å forhindre dette, og hva gjør du etter skaden har skjedd?

8 tilfeller

Først må vi trekke frem det opplagte som motsir problemet – det står daglig utallige maskiner i drift rundt om i landet, og det går helt fint. Bare se for deg massive kontorbygninger i Oslo hvor flere hundre maskiner går døgnet rundt, eller store serverparker som bare har noen sekunders nedetid i året. Dette går i de fleste tilfeller helt fint, uten noen problemer med branntilløp.

Ett ekstra punkt vi kan trekke frem, er at ATX-standarden for strømforsyninger sitt punkt 3.1.5 sier hva som ikke skal skje om uhellet først er ute. Dette inkluderer både røykutvikling, flammer og lyd.

Spørsmålet er da hvor mange ganger slike branner har skjedd i Norge. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har statistikk på dette. Den siste publikasjonen inneholder tall fra 2006 og 2007. Hardware.no fikk opplyst tallene for 2008 over telefon, samt oppdaterte tall for de to forrige årene. Ser vi nærmere på punkt 10.1(s 39), "fordeling av brannårsaker i elektriske apparater for alle brannårsaker i bygninger", står PC-er listet opp under punkt 63.

Ulempen med denne statistikken er at antallet tilfeller hvor en PC har vært brannårsaken, faller under den samme årsakskoden som andre kontorapprater. Samtidig er det en liten del av statistikken som faller under kategorien "ukjent", og på telefon opplyser DSB at politi og brannvesen ikke alltid spesifiserer rapportene med alle apparatkoder. Tallene gir i det minste en god pekepinne, og dette er tall som inkluderer branner i alt fra næringsbygg til små uthus på hytta.

I løpet av 2006 var det totalt 743 branner hvor elektrisk utstyr var skyld i tilløpet, og da stod kontorapparater for kun to av disse tilfellene. I 2007 var det 714 slike branner, og kun ett tilfelle der kontorutstyr var med. I 2008 var det derimot en meget stor utvikling, av 711 branntilløp stod kontorutstyr for 8 av disse. Tross i denne utviklingen snakker vi om en meget liten prosentandel, i tillegg til at disse tallene inkluderer flere typer utstyr.

– Støv kan bli et problem

Et nytt interessant spørsmål er hvordan tilløp av brann i en stasjonær maskin kan oppstå. Vi tok kontakt med Norsk Brannvernforening, og fikk snakket med kommunikasjonssjef Håvard Kleppe.

– Støv kan bli et problem over tid når dette samler seg opp. Da øker risikoen for både brann og overoppheting. Vi har lite erfaringer med brann i nye og rene maskiner forteller Kleppe.

Han fortsetter: – Et fornuftig tips er å støvsuge filtre, vifter og lignende. Bruk gjerne også luftspray, dette selger mange butikker slik som Clas Ohlson. Vær forsiktig med maskinen, eventuelt få servicefolk til å ta jobben.

Samtidig som å senke risikoen for brann, vil en slik liten rensejobb også holde maskinen kaldere, noe som igjen fører til en økt stabilitet.

Når uhellet er ute

Hva skal du så gjøre om du ser at maskinen din står i full fyr, med faren om at den kan trekke med seg hele huset i tankene?

For å slukke flammer er nok vann det første som kommer i tankene, men ha i bakhodet at det nå er snakk om en elektrisk brann. Sterilt vann vil fungere, men det er ikke alltid man har flere liter av dette klart til disposisjon.

– Vær forsiktig med vann, selv om vann i springen her i Norge vanligvis er rent nok. På den trygge siden er det CO2-slokkere som gjelder sier Kleppe

Ikke bare er CO2-slokkere det tryggeste alternativet, det gir det også muligheten til å redde enkelte verdier, spesielt om du vil redde bilde fra siste ferietur med familien eller lignende:

– Vann- og pulverapparater vil ødelegge maskinen din. CO2 vil berge utstyret avslutter Kleppe.

Når skaden har skjedd

Hvis du på dette punktet har vært meget uheldig, i beste fall står du kanskje bare igjen uten en maskin til flere tusen, alternativt uten et hus. Hvilke rettigheter har du, eller hva skal du gjøre før en slik situasjon oppstår?

Det er nå forsikring kommer inn i bildet. De fleste burde ha en innboforsikring på plass, det er denne som kan redde deg.

– Om maskinen er skyld i husbrann, blir dette satt på linje med andre årsaker til brann. Det viktigste da er at husforsikringen er i orden forklarer Arild Juell-Andersen, risikosjef hos IF.

Han forklarer videre at om huset brenner ned, med PC-en på innsiden, går dette på innboforsikringen, men det finnes også bedre forsikringsmuligheter.

– En EDB-forsikring kan sikre PC-en spesielt utover det innboforsikringen gjør. Med en slik forsikring er du også forsikret mot skader utenifra, slik som kaffesøl og lignende.

Enkelt sagt: Sammenlignet med bilforsikringer, står innboforsikringen på nivå med ansvarsforsikring, mens ESB-forsikring blir det samme som kasko på bilen.

– Det er klart at mange skader skyldes feil på elektrisk utstyr, men jeg tror ikke PC-en er skyld i så mye av dette, forteller Juell-Andersen. Han fortsetter: – Et lite problem med statistikken er at en ren brann i bare maskinen ofte er under egenandelen, noe som fører til at tilfellet ikke blir registrert.

– Jeg vil heller fokusere på bruk av overspenningsvern både i hovedskap og foran hver PC. Dette kan avverge mange branner og samtidig hindre at verdifulle data går tapt. I tillegg er back-up et must.

Aldri si aldri

Selv om sannsynligheten for at din stasjonære maskin skal ta fyr er veldig liten, er det viktig og spesifisere at vi ikke sier at dette ikke kan skje. Sannsynligheten er der. – Jeg tror ikke dette er et utbredt problem, det er ikke dette som gjør utslaget på statistikken forteller Juell-Andersen.

Han kommer også med et godt råd helt til slutt: – Bruk utstyret som det er ment, ikke dekk det til slik at det blir varmegang.

Batterier og bærbare

At brannutvikling eller lignende hendelser kan finne sted i bærbare maskiner er heller ingen hemmelighet. Gang på gang har batteriprodusenter tilbakekalt batterier med bakgrunn i hendelser som har omhandlet eksplosjon, brann eller overoppheting. Sony er en produsent som for et par år siden merket dette spesielt hardt.

Har du vært uheldig?

Har du noen gang opplevd branntilløp i maskinen din? Kanskje batteriet på din bærbare maskin har oppført seg rart? Del gjerne dine erfaringer og synspunkter i forumtråden nedenfor.

Les også
Konverter en PC til tynnklient
Les også
Største nedgang i PC-salg på mange år
Les også
Brannfarlig Acer tilbakekalles
Les også
Min datahistorie
Les også
Fremtidens PC?
annonse