Artikkel

Fildeling og det nye musikkmangfoldet

10 år med sviktende omsetning

Det er riktig at den tradisjonelle platebransjens omsetning er sviktende, og det til de grader. I 2006 ble lovlig nedlastet musikk for første gang talt med på statistikken[1][2] til rettighetshaverorganisasjonen IFPI. Antallet solgte fonogrammer var 17 684 000 eksemplarer.

Dette var over to millioner flere solgte eksemplarer enn i 1998, som var det forutgående rekordåret med 15 465 000 solgte eksemplarer. Siden den gang har det digitale salget tatt seg opp, og i 2008 ble det solgt hele 56 042 000 eksemplarer. Tallet er såpass stort, fordi digitalt salg av en enkeltlåt også regnes som fonogram. Men selv om salget er på vei opp, går omsetningen ned.

I 1998 ble det omsatt fonogrammer for 991 millioner kroner – tilsvarende omsetning i 2008 var på 610 millioner. Hvis vi justerer tallene for inflasjon, blir 2008-omsetningen for platebransjen på litt under 496 millioner 1998-kroner. Mens utvalget har blitt større, og antallet solgte fonogrammer flere, har omsetningen altså redusert til ca. 50 % av hva den var i løpet av ti år.

Piracy Kills Music-kampanjen legger skylden for platebransjens synkende omsetning på P2P-fildeling, denne fantastiske teknologien som kort og godt går ut på at brukerne utveksler informasjon og filer direkte mellom hverandres PC-er. Også dette ble kritisert av mange, fordi P2P-teknologien i prinsippet også kan brukes til lovlig fildeling (Noe den i dag blir i praksis fra og med Spotify). De viktigste kjennetegnene til P2P-teknologien er at den skalerer svært godt i forhold til tilbud/etterspørsel. Nye eller kjente album/filmer/tv-serier som har stor popularitet ellers, vil også ha stor tilgjengelighet i fildelingsnettverkene.

Platebransjens argument er dermed ikke så dumt, for helt siden platebransjens morgen har det vært mest å tjente på de store merkenavnene. Siden fildelingen er regulert av tilbud/etterspørsel, blir det sånn at de mest kommersielle utgivelsene, som de store plateselskapene tradisjonelt har profittert mest på, samtidig er veldig populære på fildelingsnettverkene.