Tek.no

Artikkel

Fildeling og det nye musikkmangfoldet

Jan Frode Haugseth
26 Feb 2009 15:11

Innledning

Rettsaken mot fire av mennene bak The Pirate Bay vil antakelig ta mange år, for saken vil mest sannsynlig gå hele veien opp til svensk høyesterett for å bli rettskraftig. Men uansett om bransjen skulle vinne dette slaget, er krigen allerede tapt. Denne artikkelserien, i tre deler, diskuterer noen årsaker til dette.

Denne første delen tar for seg platebransjens omsetningstap de siste ti årene, og drøfter i hvilken grad denne skyldes ulisensiert eller ulovlig fildeling. Andre del av artikkelen diskuterer fildelere og ulike måter å forstå fildelere på, mens tredje og siste del ser på nye trender for både musikk-elskere og musikere, og hvordan musikkbransjen prøver å tilpasse seg den nye markedssituasjonen i praksis. Etter hvert som argumentene presenteres og drøftes, lenkes det til statistikk eller relevant forskning.

For å rydde litt i begrepene til å begynne med: Fildeling kan være både lovlig og ulovlig, men når det snakkes om fildeling i denne artikkelen er det som regel ulovlig fildeling det siktes til. Ulovlig fildeling er å dele opphavsrettsbeskyttet digitalt materiale, som musikk, film, spill og programmer med andre fremmede, f.eks. over Internett.

Siden 2005 har ulovlig fildeling vært eksplisitt forbudt ved lov i Norge, men siden fenomenet foregår i det private og ser ut til å være godt utbredt, er det ingen som har blitt straffeforfulgt ved nedlasting til eget bruk.

Under by:Larm 2007 ble kampanjen Piracy Kills Music lansert i form av en svær reklamekampanje i både papir- og nettmedier. Gramart, MFO, Norsk Artistforbund, TONO, FONO og IFPI, alle relativt store aktører i den norske musikkbransjen, sto bak kampanjen.

Reklamefilmene inviterte inn til en mørk nettside, hvor hovedbudskapet ble formidlet gjennom tre film noir-aktige videoklipp og en dyster fortellerstemme: Musikkproduksjon vil stoppe opp, hvis det ikke blir en slutt på den ulovlige delingen av musikk via Internett. Hovedpremisset for produksjonsstoppen, var platebransjens sviktende omsetning – et tema som var omstridt de første årene platebransjens tapte penger, men som ikke er særlig omstridt lenger i dag.

Les også