Artikkel

Fildeling og det nye musikkmangfoldet

Innledning

Rettsaken mot fire av mennene bak The Pirate Bay vil antakelig ta mange år, for saken vil mest sannsynlig gå hele veien opp til svensk høyesterett for å bli rettskraftig. Men uansett om bransjen skulle vinne dette slaget, er krigen allerede tapt. Denne artikkelserien, i tre deler, diskuterer noen årsaker til dette.

Denne første delen tar for seg platebransjens omsetningstap de siste ti årene, og drøfter i hvilken grad denne skyldes ulisensiert eller ulovlig fildeling. Andre del av artikkelen diskuterer fildelere og ulike måter å forstå fildelere på, mens tredje og siste del ser på nye trender for både musikk-elskere og musikere, og hvordan musikkbransjen prøver å tilpasse seg den nye markedssituasjonen i praksis. Etter hvert som argumentene presenteres og drøftes, lenkes det til statistikk eller relevant forskning.

For å rydde litt i begrepene til å begynne med: Fildeling kan være både lovlig og ulovlig, men når det snakkes om fildeling i denne artikkelen er det som regel ulovlig fildeling det siktes til. Ulovlig fildeling er å dele opphavsrettsbeskyttet digitalt materiale, som musikk, film, spill og programmer med andre fremmede, f.eks. over Internett.

Siden 2005 har ulovlig fildeling vært eksplisitt forbudt ved lov i Norge, men siden fenomenet foregår i det private og ser ut til å være godt utbredt, er det ingen som har blitt straffeforfulgt ved nedlasting til eget bruk.

Under by:Larm 2007 ble kampanjen Piracy Kills Music lansert i form av en svær reklamekampanje i både papir- og nettmedier. Gramart, MFO, Norsk Artistforbund, TONO, FONO og IFPI, alle relativt store aktører i den norske musikkbransjen, sto bak kampanjen.

Reklamefilmene inviterte inn til en mørk nettside, hvor hovedbudskapet ble formidlet gjennom tre film noir-aktige videoklipp og en dyster fortellerstemme: Musikkproduksjon vil stoppe opp, hvis det ikke blir en slutt på den ulovlige delingen av musikk via Internett. Hovedpremisset for produksjonsstoppen, var platebransjens sviktende omsetning – et tema som var omstridt de første årene platebransjens tapte penger, men som ikke er særlig omstridt lenger i dag.