Artikkel

SOA for trygghet og konsistens

IBM Software Day 2005


IBMs Markus Houben snakker om SOA

Introduksjon

IBM Software Day er et heldagsseminar der agendaen fylles med forskjellige foredragsholdere, konkrete løsningsdemonstrasjoner og partner-stands. Årets konferanse er den femte i rekken og hadde integrasjon som den røde tråden.

Integrasjon er et tema som stadig blir mer aktuelt grunnet hardere konkurranse og høyere krav til effektivitet. I forhold til det dette snakker man om SOA - Service Oriented Architecture - noe som først og fremst går på prosesser i virksomheten, men også kan relateres til tekniske tema som applikasjoner, mellomvare og maskinvare.

Selv om SOA alene representerer en viss verdi er dette ekstra spennende siden det baserer seg på åpne standarder. Dette binder dermed sammen selskaper som tradisjonelt har helt ulike modeller for hvordan virksomheten skal drives.

I praksis kan SOA representere et bindeledd mellom propreitære og åpne løsninger fra eksempelvis Linux-verdenen og Microsoft.

HWB.no tok turen til IBM Software Day 2005 i Oslo for finne ut mer om Service Oriented Architecture.

Hva er SOA?

Hva er Service Oriented Architecture?

En service kan defineres som en repeterende virksomhetsprosess, eksempelvis registrering av domenenavn, åpning av ny konto, og lignende. Videre er serviceorientering en måte å integrere virksomhetens ulike servicer på.

SOA er ganke enkelt en IT-arkitektur som legger til rette for serviceorientering. Man kan også si at det er en måte å optimalisere prosesser på - for gjenbruk, maksimal effektivitet og integrasjon.

Man kan vel neppe si at SOA er noen revolusjon, men er mer en måte å sette optimalisering av virksomheten i system. Noe av poenget med SOA er høyere kostnadseffektivitet og større fleksibilitet i forhold til integrasjon og nye virksomhetsspesifikke utfordringer.

Service Oriented Architecture kan ikke defineres som et produkt, selv om en rekke selskaper har laget løsninger som bygger opp rundt en slik plattform og strategi.

Selv om det kanskje kan høres noe utrolig ut handler SOA også om å integrere alle mulige applikasjoner enten de er egenutviklede eller kjøpt fra andre leverandører - nye og gamle.

Når folk flest snakker om SOA referer man gjerne til webtjenester over Internett som inkluderer XML, SOAP og WSDL. SOA er altså bygget på såkalte "web services".

Hvem kan levere SOA?

Hvem støtter SOA?

Service Oriented Architecture et et begrep som støttes av en rekke leverandører. På IBM Software Day fikk vi naturligvis se at "Big Blue" er svært innvolvert i denne tankegangen med sin Websphere-plattform.

Det er imidlertid ingen selskaper som eier begrepet SOA og andre kjente leverandører som kan ramses opp er:

  • Apple med WebObjects
  • BEA med WebLogic
  • JBoss med JBoss JEMS
  • Microsoft med BizTalk
  • Oracle med Oracle Application Server
  • SAP med SAP NetWeaver
  • Sun Microsystems med JES.

Dersom man tar Gartner sin såkalte "magiske kvadrant" i nærmere øyesyn er det fortsatt IBM som leder an dette markedet med BEA på en god andreplass og JBoss som en spennende open-source-aktør. Oracle og Microsoft ligger midt på treet.

Gartners "magiske kvadrant" er en grafisk representasjon av markedet over en gitt tidsperiode. Den deles inn i fire forskjellige kvadranter, men i overnevnte tilfelle snakker vi altså om kvadranten som beskriver markedsledende aktører.

SOA er på mange måter det eneste leddet som binder sammen de største aktørene i markedet. Den store fordelen med denne tankegangen er altså at man bygger på standarder som de fleste aktørene forstår og kan utveksle informasjon over.

OASIS Service Oriented Architecture TC utvikler en referansemodell for SOA. Du kan lese mer om denne her:

Alle de store leverandørene i industrien er enige om standarder som skal danne grunnlaget for SOA, noe som gir kundene enorm frihet, lavere risiko og fleksibilitet i forhold til sammensetning av tjenester.

Hvorfor SOA?

Hvorfor bør man vurdere SOA?

Som tidligere nevnt i denne artikkelen er Service Oriented Architecture en tankegang for å fremme høyere kostnadseffektivitet og fleksibilitet ved å bryte ned virksomhetsprosesser i moduler for gjenbruk og fleksibel integrasjon.

Dersom man har en virksomhet der mange oppgaver kanskje består av flere lignende prosesser kan SOA være et verktøy for å splitte disse ytterligere og senere sette de sammen på mest mulig effektiv måte.

Effektivisering er ikke noen verdensnyhet i seg selv, men SOA blir først mer interessant fra et teknisk aspekt når man har maskinvare og applikasjoner som bygger opp under denne strategien. SOA har forøvrig like mye å gjøre på et overordnet nivå som kommunikasjon med leverandører, kunder og faktureringsrutiner.

SOA bør vurderes i de tilfeller man ønsker å effektivisere virksomheten og ser utfordringer med tanke på skalerbarhet og kostnadseffektivitet. De leverandørene vi har nevnt i denne artikkelen er bare noen få som driver med dette.

Hvordan benytte SOA?

Hvordan kommer du i gang med SOA?

Det er mange måter frem til målet om en SOA-drevet virksomhet. Et av de viktigste punktene er kanskje å utelukke - det vil si hva som skjer dersom man ikke benytter SOA.

Alt for mange prosjekter blir dessverre aldri fullført innenfor rammene fordi de blir satt i gang på feil grunnlag. Ved å benytte riktig implementasjonsteknikk og styring kan SOA bli en suksess for mange - i motsatt fall en økonomisk fallgruve.

Dersom du først skal begynne med en implementasjon av SOA i egen bedrift bør man altså være fullstendig klar over aspektene ved ikke å gjøre dette - blant annet for å øke fokus og motivasjon.

Mange selskaper vil velge å ta kontakt med en tjenesteleverandør som har gjennomført slike prosjekter tidligere. Som alle andre tjenester har slike gjennomføringer naturligvis sin pris og selv om prislappen kanskje kan synes noe stiv ved første øyekast er det viktig at man ser dette som en investering for høyere produktivitet over tid.

I enkelte tilfeller vil kanskje bedriften ha tilstrekkelig kompetanse til å ta dette selv. I et slikt tilfelle trenger man strengt tatt ikke gjøre SOA til noe mer komplekst enn å bryte ned prosessene i virksomheten til de minste mulige, men samtidig hensiktsmessige enheter for deretter å se på muligheten for gjenbruk.

I et ekslusivt intervju med HWB.no slo IBMs Mark Houben fast at det viktigste stedet man burde begynne å implementere SOA er de kundespesifikke prosessene. Noe å tenke på for SMB?

Hype eller fremtid?

Fremtiden for SOA

Ifølge Gartner Group spås det at SOA vil vokse og bli det dominerende rammeverket for å utvikle og rulle ut applikasjoner.

Analyseeksperter har spådd en lysende fremtid for både det ene og det andre uten at det nødvendigvis har blitt noen suksess. SOA skiller seg imidlertid fra mange andre slike spådommer ved at industrien i fellesskap stiller seg bak standardene. I tillegg bidrar det faktum at tankegangen faktisk gir høyere kostnadseffektivitet.

SOA vil neppe bli en "flopp", ganske enkelt fordi man bygger på rimelig sunn fornuft og ikke på én enkelt teknologi. Effektivisering med økonomisk gevinst blir aldri uaktuelt og SOA gir nettopp muligheten til dette.

En talsmann for Gartner Group sa i sin introduksjon at SOA vil være den dominerende måten å lage applikasjoner på i fremtiden - spesielt siden det ikke eksisterer noen nevneverdig konflikt rundt standardene.

Les også
Risiko ved å velge Linux? (Del 1)
Les også
IBM er kundenes Unix-favoritt
Les også
Tettere samarbeid mellom IBM og RH, Novell
Les også
OpenPower/Linux mot Solaris/Sparc og x86-64 (del 3)
Les også
OpenPower/Linux mot Solaris/Sparc, x86-64 (del 2)
annonse