Artikkel

Så raskt VPN kan de gi deg

Vi har målt hastigheten på fire populære anonymiseringsverktøy.

Testresultater

Uten VPN kobler Speedtest.net seg til en server i Oslo, som serverer en ping på 1 ms. Nedlastingshastigheten vår måles til 89,36 Mb/s, mens hastigheten opp er 94,54 Mb/s. Målt mot Teknofil sitt speedometer får vi en hastighet på 90,31 Mb/s ved nedlasting.

Ping, altså hvor raskt det går å få svar på en enslig liten klump med data som sendes ut og kommer i retur, blir i stor grad påvirket av den fysiske avstanden til serveren. Dette er en verdi som ikke har så veldig mye å si for nedlasting, kommunikasjon eller vanlig nettsurfing, men som vil påvirke spill særlig mye.

Siden geografisk avstand spiller inn, kommer naturlig nok servere som ligger i eller i nærheten av Oslo best ut for vår del. Likevel er det enkelte forskjeller mellom leverandørene, og aller raskest er TorGuards norske server, med bare 9 ms ventetid.

Sverige-serveren fra Private Internet Access og Mullvads servere i Tyskland og Nederland ligger på 19 – 22 ms, som også er veldig bra, mens vi på den tregere enden av skalaen finner Private Internet Access og Mullvad sine amerikanske servere på rundt 120 ms.

Aller verst ut kommer imidlertid de to serverne vi testet fra Astrill, som begge er i Europa. Med henholdsvis 160 og 175 ms er det faktisk merkbart mer hakkete å bare surfe nettet enn hva vi opplevde uten VPN.

Med Speedtest.net sin hastighetsmåling finner vi ut at den amerikanske serveren vi tester fra Private Internet Access er den absolutt raskeste for nedlasting fra serverens eget nærområde. Hele 88,83 Mbit/s betyr at vi bare mister en halv prosent av hastigheten vi har uten å gå gjennom en VPN. Det er imidlertid ikke langt ned til Mullvad sin tyske server, som leverer solide 87,14 Mbit/s.

Private Internet Access fortsetter å gjøre det skarpt videre nedover på listen, og både deres tyske og nederlandske server gir oss en nedlastingshastighet på 80 Mbit/s. I det mellomraske segmentet, med hastigheter omkring 60 Mbit/s, finner vi TorGuard, Private Internet Access og Mullvad.

Under disse faller hastighetene radig. Astrill-serveren i Luxembourg leverer 52 Mbit/s, fulgt av TorGuard i Norge med 42 Mbit/s. Astrill i Frankrike gir oss en fart på 30 Mbit/s, Mullvad i USA havner like under 25 Mbit/s, og helt på bunnen finner vi et par TorGuard-servere på henholdsvis 13 og 7 Mbit/s.

Når vi tester nedlastingshastigheten på data som sendes fra Oslo, til en VPN-server, og tilbake igjen, får vi se hvor gode de forskjellige tilbyderne er på ren anonymisering av lokal kommunikasjon, og rangeringen blir ikke fryktelig forskjellig.

At Private Internet Access sin amerikanske server faller betraktelig er helt som forventet, siden våre testdata nå sendes fra Oslo, over Atlanterhavet til New York, og så tilbake over havet igjen. Dermed ender hastigheten på 38 MBit/s, altså under halvparten av hva vi fikk da dataene kun skulle flyttes over havet én gang.

Det samme fenomenet ser vi med Mullvad sin USA-baserte server, om enn ikke like kraftig. Her faller nedlastingshastigheten like fullt til bare 14 Mbit/s, bare marginalt bedre enn alle tre TorGuard-serverne som ikke står i Norge.

Mullvad sine europeiske servere befinner seg på stikk motsatt side av tabellen, og stikker av med alle tre medaljeplassene, med hastigheter mellom 67 og 73 Mbit/s. Private Internet Access i Tyskland følger hakk i hæl med 62 Mbit/s, mens både Astrill i Luxembourg og TorGuard i Norge oppnår rundt 50 Mbit/s.

Da vi testet den svenske Private Internet Access-serveren påsto speedometeret vårt at vi hadde en hastighet 40 prosent raskere enn vi fikk uten VPN, og med en såpass åpenbar feilmåling tar vi den enkelt og greit ut av tabellen.

Til slutt regner vi sammen gjennomsnittshastighetene vi har fått i de tre testene, og finner at det er den tyske Mullvad-serveren som i sum gir aller best ytelse – med 81 Mbit/s i snitt både opp og ned. Private Internet Access i Tyskland følger på med 73 Mbit/s, mens vi på tredjeplass finner det samme selskapets nederlandske server, med 60 Mbit/s.

De fleste serverne vi testet ender med en snitthastighet på mellom 47 – 55 Mbit/s, men i bunnen av tabellen går det ganske mye tregere. Astrill Luxembourg klarer seg best av de tregeste serverne, med 40 Mbit/s i gjennomsnitt begge veier, mens TorGuard i Nederland bare leverer 30 Mbit/s – under en tredjedel av hva nettlinja vår klarer.

Astrill i Frankrike når akkurat ikke opp til 25 Mbit/s, mens Mullvad i USA og TorGuard sin krypterte løsning gir oss henholdsvis 18 og 11 Mbit/s. Jumboplassen går til serveren TorGuard har satt i Tyskland, med stakkarslige 7 Mbit/s i gjennomsnitt.

Ut fra alle testene kan vi dra ut et gjennomsnitt av alle serverne til hver leverandør vi har testet. Private Internet Access stikker da av med en ganske klar førsteplass, takket være en gjennomsnittlig overføringshastighet på 58,7 Mbit/s. Forsinkelsen vi fikk på ping var heller ikke avskrekkende høy, på 47,25 ms i gjennomsnitt.

TorGuard klarer å levere den beste ping-verdien, med 41,25 ms i snitt. Med 23,7 Mbit/s i gjennomsnittlig overføringshastighet hjelper imidlertid dette lite, og vi vil si at sisteplassen dermed deles mellom TorGuard og Astrill – som med dataoverføring på drøyt 32,5 Mbit/s og en ping-forsinkelse på vanvittige 167,5 ms i snitt heller ikke imponerer.

Mullvad klarer seg til sammenlikning helt greit, og leverer i gjennomsnitt 50,5 Mbit/s når vi vil laste opp eller ned data. En gjennomsnittlig ping-verdi på 56,75 ms er dessuten ikke all verden, med mindre du har tenkt å spille over VPN-linja di.

Bla om til siste side for å se prisforskjeller og konklusjon »