Artikkel

– SSD er ingen reell utfordrer til harddisken ennå

En av verdens største produsenter er alt annet enn bekymret.

Hardware.no/Oslo: Lagringsbehovet i verden bare øker og øker. Selv om SSD-er har kommet som et friskt pust i lagringshverdagen til ganske mange, er det fremdeles langt igjen til å rokke ved harddiskens popularitet. Akkurat det synes Kristian Amberg, nordisk salgssjef hos Western Digital, er bra.

Hos Western Digital har de merket seg en stadig økende etterspørsel etter harddisker. Den massive flommen i Thailand tilbake i 2011 satte riktignok noen solide kjepper i hjulene for harddiskproduksjonen, men etterspørselen gikk rett til værs.

Gikk styrket ut av flommen

– Da flommen hadde gitt seg fikk vi bygget oss en ny fabrikk, utenfor flomområdet. Maskinene fra fabrikken som ble oversvømmet ble reparert, og deretter flyttet til den nye fabrikken. Så snart vi fikk ryddet opp etter flommen i den gamle fabrikken, så kjøpte vi nytt maskineri til denne også. Etter det igjen bygget vi faktisk enda en fabrikk, så fra å ha én før flommen satt vi plutselig med tre fabrikker, forteller Amberg til Hardware.no.

– Det er en fantastisk utvikling i markedet. Lagringsbehovet verden over øker hele tiden, og i land som India vokser behovet enormt. Det er beregnet at behovet for lagring vil ligge på 45 000 exabyte innen 2020, utdyper Amberg.

Exabyte er omtrentlig det samme som en trillion bytes, eller en million terabyte. Vi snakker med andre ord om enorme mengder data. Til sammenligning kan du prøve å se for deg at Facebooks totale lagringskapasitet i dag er rundt 20 petabyte, noe som tilsvarer fattige 0,02 exabyte.

– Det er mange grunner til at lagringsbehovet øker. Blant annet er det stadig mer videoovervåkning, og slikt trenger lagringskapasitet. I tillegg skal folk på død og liv lagre alt mulig rart, selv statistikk på kuer, altså slikt som hva de får av mat, hvor mye melk de produserer og så videre. Når stadig nye industrier skal lagre all mulig informasjon, ja da går grafene bare en vei, forteller Amberg.

Folket vil ha stadig mindre harddisker

– Det er også en trend mot stadig mindre harddisker, nå vokser 2,5-tommerne frem som en het potet i markedet. Grunnen til det er at de er lettere å kjøre på batteridrift, siden de greier seg med en spenning på fem volt, mot tolv volt på 3,5-tommerne. Dette er noe som er etterspurt av stadig flere aktører.

Med mindre harddisker kan man også få mindre NAS-bokser, som dermed blir mer plasseringsvennlige enn de tradisjonelle boksene. Med 2,5-tommere på innsiden vil de i et typisk scenario også være mer stillegående enn sine storebrødre. Maksimal kapasitet på slike harddisker er for tiden to terabyte, altså halvparten av det man kan få med en fysisk større harddisk.

Western Digital selger harddisker over hele spekteret, men volumet ligger helt klart på de litt enklere brukerne.

– Det vi selger mest disker til er de minste løsningene, med én til to harddisker. Det anbefales heller ikke å blande harddisker, men så lenge harddiskene du bruker støtter NASware 2.0 skal det fungere bedre enn tidligere. NASware 2.0 har blant annet bedre støtte for RAID og hotswap, i tillegg til at programvaren er satt opp slik at harddiskene snakker bedre sammen på andre oppgaver.

– Diskkrasj er noe alle med RAID frykter, for når noe krasjer tar det lang tid å bygge opp systemet igjen. Derfor kommer det nye alternativer, blant annet Hadoop Distributed File System, HDFS. Går en disk i stykker setter du bare inn en ny disk, så bare jobber systemet videre. Dataene blir hele tiden spredd over alle diskene i systemet. Facebook bruker blant annet et slikt oppsett, kan Amberg fortelle.

Egen serie for NAS-bruk

Western Digitals Red-serie kom på markedet i fjor sommer, og er en spesialserie for bruk i NAS-er. Ifølge Amberg har denne serien solgt i bøtter og spann, og helt overgått forventningene. Den har solgt bra i Norge, Sverige og Danmark, men ikke i Finland, et land som ikke har fått helt sansen for nettverkslagring ennå.

sitat"Bransjen har fått så utrolig mange supporthenvendelser fra folk som brukte vanlige harddisker i NAS-boksen sin"

– Grunnen til at vi startet med Red-serien er at hele bransjen har fått så utrolig mange supporthenvendelser fra folk som brukte vanlige harddisker i NAS-boksen sin. NAS-en utnytter nemlig mange av de gamle SCSI-kommandoene, som krever at du får svar. De er slikt sett bygget for enterprise-disker, men folk bruker gjerne Green-serien vår for å få ned varmen, sier Amberg.

En harddisk i Green-serien er ikke beregnet brukt sammen med slike signaler, og vil ikke nødvendigvis respondere på samme måte som en SCSI-basert enhet. Får ikke kontrollerkortet i NAS-en de nødvendige svarene innen tidsfristen tror NAS-en at harddisken er ubrukelig, og kaster den ut av RAID-oppsettet. Til tross for dette er det mange som bruker mer tradisjonelle harddisker i NAS-en sin.

Litt av problemet er at produsentene gjerne har listet opp Green-serien som godkjente enheter for de ulike NAS-ene, så de får ta sin del av skylden for at folk bruker vanlige harddisker i NAS-en sin.

– Vi fikk etter hvert mange henvendelser fra bransjen om vi ikke kunne ordne en serie som bygget på Green-serien, men som taklet livet i en NAS bedre. Dermed ble Red-serien født. Denne skal takle alle SCSI-kommandoene som brukes, uten at disken eller kontrolleren mister fatningen av den grunn.

Det er en grense på fem harddisker med bruk av Red-serien, og grunnen til dette er at Western Digital mener at om du trenger flere disker så er du en storbruker som bør over på enterprise-disker. Utgangspunktet for å finne ut hvilken harddiskserie du bør satse på er hvor mange terabyte med data som du flytter i året.

– Du kan gjerne prøve med flere enn fem Red-disker i et oppsett, spesielt om du vet at du ligger under antallet anbefalte terabyte per år. Men for den typiske brukeren vil vi da heller anbefale at man ser på en annen serie, forteller Amberg.

Terabyte per år avgjør diskvalget

sitat"Se på hvor mange terabyte med data du flytter per år. Det er grunnlaget for hva slags harddisk du trenger."

Det er vanskelig å beregne hvor mange terabyte med data du skal flytte på ett år, men ifølge Amberg jobbes det med å lage programmer som kan beregne dette for deg. Grunntanken er uansett at du må se på hvor mange terabyte med data du typisk flytter rundt på per år, og la det være grunnlaget for hva slags disker du trenger.

Red-diskene skal være egnet for opptil 110 terabyte per år, mens en standarddisk kan ligge på 50 terabyte per år. SE-diskene tåler igjen 180 terabyte per år, og det duger til veldig mange store datasentre. RE-serien på 7200 rpm og X1 med 10 000 rpm støtter begge 550 terabyte per år.

Foruten terabyte-vurderingen er det to andre aspekter som også kommer inn. Dette er MTBF, som står for Mean time between failures, hvilket innebærer hvor lang tid det typisk tar mellom hver feil. Disse ligger gjerne i størrelsesorden én til to millioner.

Den siste faktoren, som ofte blir oversett, er duty cycles, eller hvor mye disken vil brukes mens den er påskrudd. Her er for eksempel Red-serien nede på 25 prosent, mens enterprise-diskene greier 100 prosent.

SSD-er har ingen spesiell betydning

SSD-er har vært på markedet i flere år allerede, og det er flere tiår siden den første SSD-en ble utviklet. Likevel er ikke alle like begeistret for teknologien.

– Datasentre tar ikke helt sjansen på SSD enda, siden man ikke helt vet hvor lenge SSD-ene holder. Ryker SSD-en er det mye vanskeligere å redde ut data fra den, mens det er vesentlig enklere fra en harddisk, sier Amberg.

Likevel er det klart at SSD-er brukes i datasentre, men da typisk for data som skal være tilgjengelig til enhver tid. Disse dataene vil også lagres i et lavere nivå, og da på harddisker.

Western Digital ser samtidig ikke på SSD-er som en reell utfordrer til harddisken helt enda. Begge lagringsformer har sine fordeler, og blant de fordelene som virkelig taler for at harddisken har livets rett en del år til, er prisen per gigabyte. De tradisjonelle snurrediskene gir rett og slett mye mer lagringskapasitet for pengene. Raptor-serien har derimot fått seg et slag rett i ansiktet.

– Ja, det er klart. Alle som kjøpte Raptor for å ha en rask disk til operativsystemet kjøper nå heller en SSD, så akkurat det markedet er rimelig dødt, sier Amberg.

Selv om lagring i skyen blir stadig mer populært, så betyr ikke det at det ikke også vil lagres til i de tusen hjem. Medieinnhold får stadig høyere oppløsning, og det samme gjelder kameraene.

– Vi tror det kommer til å være lagring overalt i fremtiden også, mye vil lagres i skyen, selv om det også til syvende og sist går på disker. I tillegg vil nok mange brukere ha sin egen kopi på en NAS-enhet eller tilsvarende. Vi må heller ikke se bort fra at folk lagrer en del lokalt på datamaskinen sin, sier Amberg.

Hatt over hatt i harddiskbransjen

Dersom vi går et par tiår bakover i tid så harddiskbransjen helt annerledes ut. Da var det mange aktører, og et desto større utvalg i harddisker. Du kunne få harddisker på 5,25-tommer, samt de vanlige størrelsene på 3,5 og 2,5 tommer.

Gjennom flere år har harddiskbransjen lekt hatt over hatt, og nå er det bare fire aktører igjen, nemlig Western Digital, Seagate, HGST og Toshiba.

Lese- og skrivehodet til en harddisk ligger veldig nære platene. Foto: Raimundas, Shutterstock

Nå hører det til sannheten at Western Digital har kjøpt opp HGST, men på grunn av krav fra det kinesiske konkurransetilsynet har Western Digital vært nødt til å videreføre HGST som et eget selskap i to år.

På spørsmål om vi får se en harddisk på 5,25-tommer igjen svarer Amberg at det er samtaler i bransjen om å lage en rimeligere form for harddisk. I ulike datasentre kommer det alltid data som må lagres, men som tilnærmet aldri aksesseres. På slike steder kunne man kanskje tenkt seg en stor harddisk, med ekstra god lagringskapasitet.

– Ellers er det veldig mye bruk av 2,5 tommer i bransjen. Du får plass til mer data på liten fysisk plass, samtidig som kjølebehovet senkes noe, forteller Amberg.

Grensene flyttes hele tiden

Grensene for hva som skal være maksimal oppnåelig lagringskapasitet flyttes hele tiden. Når dagens harddisker kan lagre fire terabyte, så ligger dataene dine utrolig tett. Det er nesten utrolig at det virker, og enda mer utrolig å skulle putte enda mer data inn på de små magnetskivene. Til tross for dette har Amberg har ingen tro på at vi har nådd noen grense enda.

sitat"Harddisker er mer pålitelige enn tidligere"

– Harddisker er mer pålitelige enn tidligere, og nå har vi fått magnetisme ikke bare i lese- og skrivehodet, men også til dels i disken. Det er dette som omtales som perpendicular-teknologien, der dataene blir lagret stående, og ikke liggende. Hodet på en moderne harddisk spinner ikke spesielt langt over magnetplatene, faktisk bare syv til ti ångstrøm, eller opptil én nanometer, utdyper Amberg.

Med slike avstander mellom plater og hoder kan selv de minste påvirkninger gjøre at avstanden blir for liten eller for stor. Derfor har det blitt stadig mer vanlig med sensorer som kjenner G-kreftene, og som kan tilpasse lesehodets posisjon.

– Det er faktisk kontrollerne som trekker mest strøm. Motorene i en moderne harddisk har blitt så effektive at de bruker minimalt med strøm. Det eneste er under oppstarten, da bruker en elektrisk motor en del mer enn kontrolleren, forteller Amberg.

Alle harddisker som produseres hos Western Digital blir testet for mulige feil. De nyeste harddiskene med en kapasitet på fire terabyte tar det for eksempel en hel uke å teste. Til sammenligning brukte SSD-produsenten Kingston svært mye kortere tid per SSD da vi besøkte fabrikken deres i sommer.

I vårt naboland har harddiskene brått blitt dyrere:
Svenskene må betale harddiskavgift på alt »

Les også
Nå får billigdiskene også seks terabyte
Les også
SSD-salget har hatt en eksplosiv vekst
Les også
Skal snart slippe harddisker på 6 TB
Les også
Sjekk hvem som lager de minst holdbare harddiskene
Les også
Western Digital sikter mot flere terabyte
Les også
Nå er de helium-fylte harddiskene her
Les også
Gjennombrudd kan gi harddisker på 100 terabyte
Les også
Seagate skal vise frem teknologien som gir deg 20 TB
Les også
Western Digital gir ut verdens minste NAS-harddisk
annonse