Artikkel

Risiko ved å velge Linux? (Del 1)

Introduksjon

Introduksjon

Linux er generelt ikke lenger et mystisk begrep som er "hacker"-befengt eller kun tilknyttet nerdemiljøer, men har de siste årene vokst fra gutterommet og forskningsmiljøer til å bli den raskest voksende kandidaten i kommersielle miljøer.

Operativsystemet har en spennende historikk som innebærer både kultstatus, oppblåsbare TUX-pingviner, fanatiske tilhengere med sorte T-skjorter og søksmål i milliardklassen.

Etter at 2.6-kjernen kom på banen har systemet virkelig blitt attraktiv for mange profesjonelle brukere - både på server og desktop. Linux kommer imidlertid fra en bakgrunn som i mange miljøer har blitt regnet som frynsete, lite strukturert og med manglende/ingen form for styring.

Er det fortsatt risikabelt å velge Linux som basis for den tekniske plattformen?

Er Linux trygt på sikt?

Hva er Linux?

Linux er et Unix-lignende operativsystem som originalt ble utviklet tidlig på 90-tallet av den finske studenten Linus Torvalds. Målet var å lage et lite operativsystem som dannet et alternativ til dyrere Unix-alternativer.

For å fullføre systemer benyttet man komponenter utviklet av Free Software Foundation i forbindelse med GNU Project.

Et sentralt moment med Linux er at det er Open Source, noe som i dette tilfellet innebærer at man fritt kan endre kildekode så lenge man distribuerer resultatet under samme betingelser.

Open Source-tankegangen gjorde at systemet ble omfavnet i de tekniske miljøene og etterhvert fikk kultstatus blant enkelte.

Linux finnes i dag gjennom ulike distribusjoner som hver har sine særegenheter, bortsett fra kjernen - som er den samme for alle. Debian, Mandriva Linux Novell Suse Linux Desktop, Red Flag Linux, Red Hat Enterprise Linux, Slackware og Ubuntu er noen få eksempler på slike distribusjoner.

Foreløpig finnes kjernen for maskinvarearkitekturer som x86, Power, Sparc, Alpha og IBM S/390. Det finnes tusenvis av applikasjoner der mange av disse er gratis.

Kort sagt: Linux er et komplett operativsystem på lik linje med Microsoft Windows og Unix - dog med en lang rekke tekniske forskjeller.

Hvorfor Linux - eller ikke?

De fleste velger operativsystem ut i fra kjennskap, noe som selvsagt er naturlig ettersom man vanligvis foretrekker det man har mest kunnskaper om. Dette har også vært medvirkende til at Linux har blitt lagt på bedriftens servere fordi driftsgruppens egen erfaring er et argument for bruk av operativsystemet.

På den annen side er det ikke den mest "fancy" tekniske løsningen som nødvendigvis gir det beste grunnlaget for best mulig inntjening. Rent administrativt har det de siste årene blitt reist en rekke spørsmål som setter søkelys på Linux i kommerisiell virksomhet.

  • Hvem eier Linux - hvem administrerer utviklingen?
  • Kan Open Source virkelig drive dette videre?
  • Har jeg noen som helst garanti for at operativsystemet fortsatt vil eksistere om 3-5 år?
  • Jeg trenger garanti for kostnadsbilde, stabilitet og oppdateringer
  • Hva med søksmål fra SCO Group eller andre selskaper som påstår å ha opphavsrett til kildekoden i Linux?

Bør man satse på et operativsystem som tilsynelatende er fullstendig åpent og som hvem som helst fritt kan modifisere?

Fra en teknikers standpunkt vil det kanskje også eksistere en del spørsmål, men disse vil ikke bli dekket av denne artikkelen. HWB.no har diskutert deler av dette tidligere i følgende artikkelserie:

Mange bedrifter benytter millioner på å bygge opp IT-systemer på en plattform som selvsagt også består av operativsystemer. Dersom man bruker feil byggeklosser kan det føre til lavere inntjening, men også i verste fall tvinge frem en migrering på sikt som kan påføre bedriften store økonomiske kostnader.

Gir Linux den tryggheten og forutsigbarheten mange er ute etter i langsiktige IT-prosjekter?

Svekket tillit til Linux?

Svekket tillitt grunnet Microsoft og SCO?

Microsoft presenterer i disse dager en del case-studier som viser at Windows gir både lavere kostnader, bedre trygghet og tilfredsstiller behovene til en rekke tunge kundereferanser. Disse er en del av selskapets "Get the Facts"-kampanje som kjører i ulike former både på internett og i andre kanaler.

Full oversikt over denne kampanjen hos Microsoft finner du på http://www.microsoft.com/getthefacts

Den største motviljen til Linux ser ut til å komme fra Microsoft - naturlig nok siden de møtes daglig om de samme kundene. Dagens eier av Unix, SCO Group, er også en innbitt motstander som har en rettsak gående med IBM i forbindelse med en påstand om eierskap til deler av kildekoden i Linux.

For et par år siden var det svært turbulent mellom SCO og Linux-miljøet etter at førstnevnte begynte å sende ut krav om lisenspenger til omtrent 1000 selskaper på verdensbasis. Etter å ha gjort dette ble SCO Group i 2003 kåret til det mest forhatte selskapet i IT-bransjen.

Begge disse aktørene er av betydelig størrelse og kan derfor utgjøre en trussel mot Linux. Microsoft har hovedsaklig angrepet fra et desktop-standpunkt, men har med Windows 2003 Server skaffet seg en relativt gunstig posisjon i det serversegmentet man fokuserer på praktisk brukervennlighet og enkel integrasjon.

Microsofts kampanjer og SCOs juridiske øksehugg er begge momenter som vil forsøke å feie Linux av markedet. Kan det populære open source-operativsystemet mestre presset i det lange løp?

Les også
Satser sterkt på SUSE-merkenavnet
Les også
Power-optimalisert Gentoo Linux
Les også
Risiko ved å velge Linux? (del 2)
Les også
SOA for trygghet og konsistens
Les også
OpenPower/Linux mot Solaris/Sparc og x86-64 (del 3)
Les også
OpenPower/Linux mot Solaris/Sparc, x86-64 (del 2)
Les også
Linux eller Windows serveren? (del 4)
annonse