Artikkel

Hva skjuler seg i mørket?

Du kan få frem gjemte detaljer i RAW-filene ved å justere eksponeringen.

Introduksjon

Er det noe som utfordrer kameraet, er det bilder med stor forskjell mellom lys og mørke. Ingen bildebrikke klarer å gjengi detaljer i alle deler av et motiv hvor kontrasten er høy, og underveis i prosesseringen er det langt fra alltid at kameraet gjør akkurat det du ønsker. Da er etterbehandling i et bildebehandlingsprogram nødvendig eller i det minste ønskelig.

Lurer du på hvordan du justerer eksponeringen? Se vår videoguide »

Noe kan selvsagt fikses med redigering av kameraets ferdige JPG-filer, men for maksimal fleksibilitet i etterbehandlingen er RAW et bedre format og det er bilder i RAW-format som brukes for eksemplene på de neste sidene.

I denne artikkelen ser vi derfor på hvor mye eksponeringen kan endres i etterbehandlingen av RAW-filer uten for mye tap av kvalitet. Hva som er for mye kvalitetstap er veldig subjektivt og vi gjør ikke noe forsøk på å tallfeste dette, men bruker eksempelbilder tatt med kameraer fra de to største kameraprodusentene for å gi mulighet for sammenligninger.

Canon Eos 650D er et kamera som bruker en bildebrikke med samme eller veldig like egenskaper i modellene 7D, 60D, 100D, 550D, 600D og 700D, samt i Eos M. Nikon D5200 er et ganske nytt kamera og har en Toshiba-produsert bildebrikke. Sannsynligvis samme bildebrikke som brukes i D7100.

Alt mellom lys og mørke

Dynamikkomfang vil si hvor stor forskjell mellom hvitt og svart et kamera er i stand til å gjengi, eller sagt på en annen måte, hvor mange ulike gråtoner det har plass til mellom de to motpolene.

Akam tester dette for alle kameraer ved å fotografere plansjer som den nedenfor. Testbildene analyseres så med Imatest og ut kommer fire tall som gir dynamisk omfang med ulike krav til signal/støy-forhold.

Å teste uthenting av ut detaljer fra over- eller undereksponerte områder av et bilde er ikke helt det samme som å måle dynamisk omfang, men det er klart at slike korreksjoner er avhengig av at kameraene nettopp har god dynamikkomfang.

Stouffer 4110 testplansje for dynamikkomfang

Et annet alternativ

I denne artikkelen har vi en litt annen innfallsvinkel og prøver ikke å måle dynamikkomfang. Istedenfor viser vi eksempel på hva som skjer når motivet har (for) stor kontrast og man ønsker å få frem detaljer i høylys og skyggeområder.

D5200, ISO 100, 1s, F5.6 (+3.66 EV)
D5200, ISO 100, 1/13s, F5.6 (korrekt eksponering)
D5200, ISO 100, 1/400s, F5.6 (-5 EV)

Testplansjen over er fin for analyse med Imatest, men består kun av grå felt og for gode eksempelbilder trengte vi motiv med farger og detaljer. Problemet er å finne motiv med stort kontrastområde og (identiske) detaljer og farger i alle områder av motivet.

Det er vanskelig å få til, i stedet har vi brukt en annen av Akams testplansjer, holdt lyset konstant og tatt flere bilder med ulik eksponering. Eksponeringene varierte fra ett sekund til 1/400 sekund med ISO 100 og 1/30 sekund til 1/1600 sekund med ISO 3200.

Bildene til høyre viser JPG rett fra kameraet for ISO 100 med lengste, korrekt og korteste eksponering.

Testen ble gjort med to kameraer slik at det er mulig å sammenligne resultatene.

Kameraer:

Nikons 50mm er nok et hakk bedre enn Canon-zoomen, men begge er gode objektiv og gode nok for denne testen hvor målet primært er å se effekten av justering av eksponering på RAW-filer.

På neste side kan du se selve testen med eksempler på bilder tatt på ISO 100 »