Til hovedinnhold
Artikkel

Sun, virtualisering og fremtiden

Introduksjon

De fleste store server- og softwarespesialistene i bransjen tilbyr en eller annen form for virtualisering. Sun Microsystems er intet unntak, men istedet for å utvikle sin egen maskinvarebaserte virtualiseringsteknologi har man foreløpig satset på softwarebaserte teknikker blant annet gjennom Solaris Containers og ZFS. Dette representerer virtualisering på en litt annen måte enn det vi vanligvis er vant med i fra VMware og Xen.

I tillegg til Solaris Containers tilbyr Sun også en del virtualisering gjennom sine lagringsløsninger og partnere slik som EMC. På x86-segmentet tilbyr Sun VMware og kommer trolig etterhvert til å kaste seg på maskinvarebasert virtualisering gjennom AMD "Pacifica" på Opteron-prosessorer.

Dersom du vil ha mer bakgrunn om emnet virtualisering anbefales denne artikkelserien:

Kort fortalt: virtualisering er bare en metode for å utnytte maskinvaren ytterligere samt gjøre konfigurasjon av systemene mer fleksibelt.

Sun Microsystems strategi

Sun Microsystems har vært et selskap der man tradisjonelt har promotert egen UltraSparc-arkitektur fremfor andre typer maskinvare. For noen år tilbake så man imidlertid nødvendigheten av å trekke inn x86-arkitekturen som en sentral del av strategien ettersom Sparc ikke generelt sett var optimalt for flesteparten av de potensielle kundene.

Mange karakteriserte Sparc som en noe sær arkitektur, kanskje ikke like sær som Itanium grunnet noe annen historikk, men fortatt svært fokusert mot Sun sitt operativsystem, Solaris - et operativsystem som møtte hard konkurranse både fra IBMs systemer og Linux generelt.

UltraSparc har, gjennom de siste årene, vært preget av en del utsettelser og i tillegg har man faktisk gått så langt som å fjerne planlagte prosessorer fullstendig fra fremtidsplanene. Solaris går på mange måter hånd i hånd med UltraSparc. Flesteparten av kundene som kjører Unix-løsninger krever gjerne høy grad av forutsigbarhet og dersom leverandøren ikke klarer å oppfylle dette ser man seg naturligvis om etter andre muligheter - eksempelvis Unix fra HP eller IBM - eller går over til "mainstream" x86 og Linux fordi totalkostnaden er lavere.

Sun kan nok sies å ha vaklet noe som følge av noe usikker UltraSparc-interesse, men ble for få år siden plutselig mye mer interessant for industrien da de tok AMD Opteron inn i varmen. AMDs Hector Ruiz gikk i fjor såpass langt at han karakteriserte Sun som den viktigste samarbeidspartneren for AMD64-arkitekturen. Fra å være et Sparc-fokusert selskap gikk dermed Sun over i en ny fase der man hadde et hipt produkt der arkitekturen generelt har vært en kjempesuksess siden den først ble introdusert.

I dag sitter Sun fortsatt med en rekke trofaste kunder på UltraSparc som kjører sine applikasjoner på Solaris. I tillegg har man migrert en del av de eksisterende kundene over på egne AMD64-løsninger og dette er sannsynligvis kunder man kunne ha mistet til andre leverandører dersom Opteron ikke hadde gjort sin inntreden. På toppen av det hele sitter selskapet i dag med mulighet til å snakke med helt andre kunder enn det man gjorde når man primært promoterte UltraSparc.

Til informasjon kan det nevnes at Fujitsu er ansvarlig for selskapets "high-end"-segment gjennom Sparc64-arkitekturen - også kjent som Advanced Product Line (APL).

Hvordan passer dermed virtualisering inn i Suns serverportefølje?

Applikasjonsvirtualisering

Som de fleste andre mest fremtredende serverleverandørene i bransjen har også Sun Microsystems sine virtualiseringsløsninger. Den viktigste av disse har tradisjonelt vært Sun Containers, også kjent som  N1 Grid Containers. Dette er en teknologi som er utviklet basert på et softwarelag i Solaris og kan gjerne sammenlignes med det man fra FreeBSD kjenner som "jail". 

Den rette betegnelsen på "Containers" er applikasjonsvirtualisering. Systemet er integrert i Solaris 10 og dermed uavhengig av underforliggende maskinvare. System- og nettverksressurser kan styres mot hver enkelt "Container" slik at applikasjon(ene) kan finjusteres enten for utvikling, testing eller produksjon.

I praksis kan man eksempelvis virtualisere en webserver i en "Container" som lytter på en virtuell port 80 og som har sin egen virtuelle "root"-bruker som ikke kan gå utenfor den virtuelle boksen som er satt av gjennom "Container"-teknologien.

Raskt oppsummert kan man dra frem følgende fordeler:

  • Ressursfordeling på applikasjonsbasis gir svært gode muligheter til å finjustere systemet som helhet
  • Man slipper å virtualisere et helt operativsystem (mindre drift, potensielt lavere lisenskostnader)
  • Rask konfigurasjon for ulike mål - utvikling, test eller produksjon
  • Bedre utnyttelse av systemressursene

Det er vanskelig å sammenligne Sun Containers direkte med konkurrerende teknologi fra eksempelvis IBM og HP fordi virtualiseringsteknikkene dekker litt ulike behov. Fra Sun sitt ståsted virtualiserer man på applikasjonsnivå, mens man fra de andre leverer en hel virtuell maskin med et komplett operativsystem. Begge fremgangsmåtene har sine fordeler/ulemper og her er det egentlig bare snakk om å se hvilken av de fremgangsmåtene som byr på flest fordeler i dine tilfeller.

En relevant forskjell mellom appliksjonsvirtualisering og operativsystemvirtualisering er måten man gir garantier på ovenfor sine kunder. Dersom kunden ønsker kontroll over sitt eget operativsystem må man med Suns fremgangsmåte gi de en egen Sparc-boks eller flytte de over på AMD64-segmentet med VMware (eller annen virtualiseringssoftware). Dersom man selger ressurser basert kun på applikasjoner er imidlertid Sun Containers en god teknologi for å maksimere både ressursutnyttelse og teknisk fleksibilitet.

Du kan lese mer om denne teknologien hos Sun:

Hva med AMD64/Opteron?

Som følge av stadig økende interesse for AMD64 tok Sun Microsystems Opteron-prosessoren inn i sin portefølje i Galaxy-segmentet for få år siden. Dersom vi ser litt nærmere på Opterons suksess siden introduksjonen, er det liten tvil om at Sun definitivt har hatt suksess med sin x86-strategi. Bare det siste året har Opteron økt salgstallene med svimlende 254 prosent og det ser ikke ut til å være noen merkbar grunn til at trenden ikke fortsetter det kommende år.

Virtualisering på selskapets Galaxy-servere kan gjøres gjennom et stort antall verktøy tilgjengelig for x86-64, men det er først og fremst VMware som står i fremste rekke. I fjor inngikk selskapet nemlig en avtale med VMware om å promotere ESX Server, GSX Server og VMware Workstation sammen med sine servere.

På Sun sine x86-servere har man dermed akkurat samme mulighet til å virtualisere som det man har på andre x86-servere fra eksempelvis SuperMicro, Dell, HP eller andre. Neste punkt på programmet for x86 er maskinvarevirtualisering, noe som vil løfte x86-arkitekturen et betydelig steg videre sammenlignet med mer avansert prosessorarkitektur som Itanium, Power og Sparc.

I skrivende stund ser det ut som om AMD har et lite funksjonelt overtak på Intel dersom man sammenligner virtualiseringen fra de to rivalene. Fordelen kommer hovedsaklig som følge av den integrerte minnekontrolleren. 

Du kan lese mer om virtualiseringsteknologien som bygges inn i AMD64 og Intel Xeon i disse artiklene:

Sun synes å vært dypt innvolvert i Opteron og henger dermed store deler av virksomheten på AMDs teknologi. Opteron-prosessoren spås fortsatt en lysende fremtid, noe som også kan være med på å løfte Sun til nye høyder.

Project Q, BrandZ og EMC

Project Q

Det har i lengre tid pågått et prosjekt bak kulissene i Sun kjent under kodenavnet "Project Q". Dette er et prosjekt som skal tilføre en helt annen virtualiseringsteknikk enn det som representeres av Containers. Med "Project Q" tar man steget inn i maskinvarebasert virtualisering á la IBM og HP.

Planen er å legge en slags "Hypervisor" på UltraSparc-prosessoren der man styrer ressursene samt utfører en del andre oppgaver. Poenget er å kunne kjøre forskjellige operativsystemer i virtuelle partisjoner på én enkelt server.

Detaljene i "Project Q" er foreløpig ukjent, men det sies at UltraSparc T1 allerede er klargjort for maskinvarebasert virtualisering og at Sun vil sy teknologien inn mot open-source-miljøet i forbindelse med Xen.

BrandZ

Ved årsskiftet annonserte Sun at en applikasjon kjent som BrandZ ville være med på å utvide Solaris Zones (som er en del av "Containers") til å kunne kjøre Linux-applikasjoner på Solaris. 

Foreløpig har man annonsert generell Linux-støtte. Det er ukjent hvor langt man har kommet med en eventuell sertifiseringsprosess mot Novell og Red Hat.

Du kan også lese mer om denne teknologien under OpenSolaris Community: BrandZ

Lagringsvirtualisering med EMC

Tidlig i fjor inngikk Sun Microsystems et samarbeid med EMC der man annonserte virtualiseringsstøtte for sistnevntes lagringsløsninger. Suns StorEdge-servere med virtualiseringsteknologi fra TagmaStore gjør dermed at man kan opprette et slags "pool" av lagringskapasitet fordelt på flere fysiske maskiner enten det er Sun, EMC, Hitachi eller andre.

EMC og Sun jobber også for samarbeid på flere områder og kompatibiliserer produktene slik at de "snakker samme språk". Solaris 10 spiller en viktig rolle og EMC konverterer en del programvare slik som Powerpath og Legato NetWorker for nettopp dette operativsystemet.

Dersom alt går etter planen kommer de to selskapene trolig til å forhandle hverandres løsninger i stadig økende grad i tiden fremover.

Er Sun rustet for fremtiden?

Tradisjonelle Sun ble drevet av Sparc, Solaris og Java. Nye Sun har flere hester å drive - deriblant AMD64, OpenSolaris og open-source. Dagens situasjon er at Sun forsøker å kople sammen Solaris og Sparc med open-source-miljøet for å øke interessen rundt selskapets tradisjonelle portefølje. Samtidig ønsker man å ta del i Opteron-suksessen og bruke denne maskinvarearkitekuren til å gjøre Solaris mer kjent i massene, men også gi kundene valget om de vil kjøre Linux eller Windows.

Opteron og x86-64 vil trolig spille en svært stor rolle for hvordan Sun utvikler seg videre. Man er svært avhengig av Opteron for å nå ut til massene og videre åpne den tradisjonelle verdenen for nye kunder med Solaris og Sparc. Virtualiseringsstrategien henger generelt enten på Solaris eller det som x86-arkitekturen fører med seg. 

Dersom man tar hele produktporteføljen til Sun i nærmere øyesyn er det helt klart at man har potensiale til å møte fremtiden. Der det kanskje bør klargjøres noe er hvordan alle disse produktene passer inn i en klar strategi for hvordan man vil utvikle plattformer for kundene i fremtiden. 

Når det gjelder virtualisering er det uten tvil spennende med "Project Q" og "BrandZ", men sjansen for at x86-segmentet vil drive mesteparten av Suns virtualiseringssegment er ganske stor. Sun frir til store deler av open-source-miljøet da de lanserte OpenSolaris og gjorde operativsystemet kompatibelt med x86, men det er fortsatt et godt stykke igjen før man har samme vind i seilene som eksempelvis Power-arkitekturen.

annonse