Tek.no

Artikkel

OpenPower/Linux vs Solaris/Sparc, x86-64

Jan Aril Sigvartsen
15 Nov 2005 10:00

Målsetning og agenda

Seminarets målsetning

IBM arrangerer OpenPower Linux Seminar for Solaris Clients i stor skala over hele verden i disse tider. HWB.no var på plass i Stockholm den 27. oktober på Kista Science Tower Conference. Forrester Research, Novell, Red Hat og Sybase var alle sentrale foredragsholdere på seminaret og fortalte om sitt ståsted i forhold til OpenPower og Linux.

Den røde tråden for seminarserien er å diskutere potensiell migrering fra Solaris til Linux samt sette søkelys på Power-serverarkitektur.

I tillegg lar man partnere presentere seg for å sette et noe mer objektivt synspunkt på fordeler og ulemper med de ulike formene for teknologi - spesielt med tanke på åpningsinnlegget av Forrester Research.

Agenda

Konferansen inneholdt som tidligere nevnt innlegg av både partnere og tilsynelatende objektive foredragsholdere - i tillegg til IBM.

  • Forrester Research, Brad Day
  • Linux on Power – Servers and Advantages, Jim Houston, IBM
  • Linux on Power – Virtualization and Migration, Jim Houston, IBM
  • IBM Solutions: Jim Houston, IBM
  • RedHat, Magnus Svensson
  • Novell, Claes Bergström
  • Sybase Henrik Tomasson
  • IBM Software group, Tora Edin
  • Migration offerings, Christian A Givskov, IBM

Dagens agenda besto først av en objektiv og mer kritisk innledelse av Forrester Research som senere ble etterfulgt av IBMs presentasjoner for Power og Linux. Red Hat, Novell og Sybase tilbyr alle løsninger spesielt for Power og ga sine presentasjoner i tett rekkefølge etter lunch.

Seminaret ble avsluttet med en oversikt av Christian A. Givskov som snakket om en rekke aktuelle migreringscaser til Power-arkitektur.

Agendaen synes å ha bli lagt opp på en slik måte at man ikke skulle sitte igjen med et inntrykk av et rent propagandaseminar, men faktisk få en del nyttige og objektive innspill, samt snakke med og møte relevante partnere med tanke på mulige totalløsninger.

Les også