Til hovedinnhold
Artikkel

Strømnettet blir smart – du må bytte måleren din

Kan gi deg helt nye IT-tjenester.

Shutterstock

I fremtiden skal alt være koblet opp mot Internett – et Internet of Everything. Allerede i dag kan du få en liten forsmak med kjøleskapet, potteplantene, badevekta og frontdørlåsen på nett, men det er fremdeles et godt stykke igjen å gå.

At vi står foran en tilkoblet revolusjon er det likevel ingen tvil om, og få vet dette bedre enn landets strømnettselskaper. Stikkordet her er AMS, som står for Avanserte Måle- og Styringssystemer. Disse tre bokstavene kan du regne med å se med stadig hyppigere frekvens fremover, og vil være den største forandringen i strømnettet på over hundre år. Med AMS skal vi nemlig få et «smart» strømnett («smart grid»), og for deg og meg betyr dette en tilsvarende smart strømmåler.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at alle strømkunder skal ha en smart strømmåler innen 1. januar 2019. Det er de enkelte strømnettleverandørene som står ansvarlige for å få det hele på plass.

Kommuniserer selv

De smarte målerne sier fra selv.Foto: Kamstrup

Den store forskjellen fra dagens «dumme» strømmålere, er at den nye typen har toveis kommunikasjon med strømnettselskapet. Det betyr at du ikke lenger vil behøve å rapportere inn forbruket ditt til strømleverandøren – det vil måleren sørge for selv.

Mer interessant er likevel at dette også åpner for langt mer nøyaktige målinger. Strømprisene er som kjent ikke den samme fra dag til dag, eller for den saks skyld fra time til time.

Med en smart strømmåler vil forbruket kunne måles nettopp på timesbasis, og ettersom måleren også kan opplyse deg om disse prisene, vil du med litt planlegging kunne spare noen kroner ved å for eksempel kjøre vaskemaskinen på visse tider av døget.

Litt av poenget med AMS er at en bevisstgjøring rundt eget forbruk vil skape en jevnere døgnfordeling av belastningen på strømnettet, og ikke minst motivere forbrukerne til å spare strøm.

Kan bli en tjenesteplattform

Med smarte strømmålere vil likevel bedre kontroll på strømpriser og -forbruk være en del av den nye kaka. Hele det tradisjonelle strømnettet er per i dag er veldig lite dynamisk og fleksibelt. Det smarte strømnettet vil gi kraftprodusentene mer informasjon om strømbruken og bedre automatikk som tar seg av styringen. Strømnettet vil da kunne utnyttes på en annen måte, og gjøre det enklere å koble til og utnytte mindre og alternative strømleverandører.

Videre åpnes det for at andre tjenesteleverandører skal kunne komme inn mellom deg og nettselskapet ditt. Disse tredjepartsleverandørene kan levere ytterligere tilleggstjenester – og da kan du plutselig tenke på den smarte strømmåleren som en slags «dekoderboks» for hjemmet.

Bedre oversikt kan senke strømforbruket.Foto: Kamstrup

I tillegg til å holde deg oppdatert på strømforbruket ditt – på et display på veggen eller kanskje via en app på mobiltelefonen din – vil da strømmåleren for eksempel kunne utvides til å sjekke vannforbruket ditt også, eller hvorfor ikke integrere det med et alarmsystem? Eller kanskje du vil ha en tjeneste som gir deg enda lavere strømpris i bytte mot data som sier noe om forbruksvanene dine – eller reklame?

Dette høres jo kanskje litt spesielt ut, men når det er snakk om et så stort marked og så mange kunder – «smart grid» er tross alt under planlegging eller utrulling i flere utviklede land – er det helt klart mange direktører som går rundt med dollartegn i blikket. Derfor er det også en viss bekymring for at noen nettleverandører vil gi kundene sine smarte strømmålere som ikke er smarte nok – noe som naturligvis vil bety at de ikke vil kunne bruke alle tilgjengelige tjenester.

Heldigvis er det et visst krav om at de smarte strømmålerne som skal på plass her i Norge skal støtte visse åpne standarder, som i hvert fall betyr at de vil kunne kobles til et minimum av annen elektronikk eller måleutstyr.

Med elbilen som strømlager

Det smarte strømnettet vil også være første skritt mot et enda friere strømmarked – et marked der kanskje også privatperson vil kunne bidra med kjøp og salg av elektrisitet.

I fremtiden kan elbilen din bli en del av det smarte strømnettet.Foto: Vegar Jansen, Hardware.no

Med stadig flere elektrikske biler og sykler rundt om i de tusen hjem, er det flere og flere som i teorien har en solid strømtank i garasjen. Hva om du kunne fylle opp batteriet når prisen var lav, og selge unna deler av den lagrede strømmen når prisen gikk opp igjen?

Eller hva hvis dette åpner for at folk som bor på steder med mye vind eller sol kan sette opp sitt eget lille kraftverk i hagen og selge strøm til naboene?

Dette ligger naturligvis lenger frem i tid, men i et samfunn som skriker etter energi er det helt klart mange muligheter for folk som vil bidra – enten det er ved å spare strøm gjennom et bevisst forbruk eller å kunne lage strømmen selv. Men da må infrastrukturen støtte dette, og det er først med et slikt smart strømnett at disse mulighetene begynner å komme på plass.

Solid utskiftingsjobb

Som nevnt er det altså under fem år til vi alle skal ha smarte strømmålere, og det er ingen liten jobb strømnettselskapene står overfor. Det er omtrent 2,2 millioner privathusholdninger her i landet, og på toppen av dette kommer bedrifter og institusjoner – det er derfor regnet med at nærmere to og en halv millioner strømmålere må byttes ut med den nye typen.

Grunnprinsippet er at samtlige målepunkter skal skiftes ut, men det finnes et par unntak. Nettselskapenes installeringsplikt gjelder ikke dersom det er snakk om et lavt og forutsigbart forbruk – det vil si under 2000 kWh per år – eller dersom installasjonen er til «vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker». I tillegg kan NVE gi dispensasjon i enkeltstående tilfeller.

For de aller fleste av oss betyr altså dette at vi i løpet av de nærmeste årene vil få en smart strømmåler, så får vi bare vente og se på hva slags ekstramuligheter dette vil gi oss.

Sårbar elektronikk

Én ulempe ved det å digitalisere strømnettet er at det kan gå på akkord med sikkerheten. Smarte strømnett og -målere gir den fulle kontrollen til strøm- og nettselskapene, ettersom de i praksis kan fjernstyre hvert eneste målepunkt. De har med andre ord muligheten til å umiddlelbart kutte strømtilførselen din dersom du ikke betaler regningen eller skjeller ut kundebehandleren.

Slik stålkontroll vil også kunne gjøre strømnettet til et prioritert mål for hackere, terrorister eller fremmede makter dersom gode sikkerhetsløsninger ikke er på plass. Uten elektrisitet er det lite i vårt moderne samfunn som fungerer, og selv kortere nedetider vil koste mye penger. Skulle strømmen blir borte over lenger tid, vil samfunnet nærmest gå i stå.

Med det sagt, er det også slik at et elektronisk strømnett også vil være mer sårbart for ting som en supersolstorm eller EMP-bombe, noe som kan få katastrofale følger.

Kort oppsummert

Planene for et smartere og bedre strømnett er klare, men først må de gammeldagse strømmålerne byttes ut – bortimot 2,5 millioner av dem. Det blir altså ingen liten og enkel jobb, men så har altså nettselskapene helt frem til 1. januar 2019 på å få de smarte målerne på plass.

De nye målerne vil selv rapportere hvor mye strøm som går med, slik at du og jeg slipper å melde inn dette til kraftleverandøren. Men det er bare én av flere fordeler som ligger i det smarte strømnettet. Vi vil også se nye tredjeparts tjenester som vil kunne hjelpe oss med å spare strøm – og det er jo et stort poeng med hele utskiftingen.

Det er naturligvis noen åpne spørsmål når det kommer til gjennomføringen, eksempelvis om målerne nettleverandørene skal gi oss er smarte nok til å kunne ta i bruk gode tilleggstjenester. Med datamaskineri i alle ledd fra turbiner til sikringsskap vil også sikkerhet være et kritisk punkt.

Likevel virker det hele som et logisk og lurt skritt mot det å bedre kunne møte våre energibehov. Så får vi bare håpe at ikke for mange dumme mennesker ødelegger for det smarte strømnettet.

Vi har testet teknologien i elbilenes konge:
Elektromotoren hviner idet 2,1 tonn aluminium og batterier kastes avgårde »

Kilder:
NVE | EnergiNorge | The Washington Free Beacon | Wikipedia

annonse