Til hovedinnhold
Artikkel

Et alternativt karrierevalg

En trainee-stilling - noe for deg? (Foto: Istockphoto)

Det er ikke klart definert hva som ligger i en trainee-jobb. I USA har de for eksempel det de kaller ”on-the-job trainee”, hvor du jobber gratis for å få jobberfaring, og senere muligheten til fast lønnet arbeid i firmaet.

Mannen med verdens største hentesveis og damen bak en eller annen frisørkjede her i Norge har vist oss en versjon av dette på tv. Så sant du ikke egentlig ønsker å bli TV-klovn, er det ikke den type trainee-stilling du bør se etter.

Hva kan du forvente?
Det som bør ligge i en trainee-stilling er blant annet et ordentlig program hvor det legges opp til personlig oppfølging, teoretisk underbygging av oppgavene du skal gjennomføre og altså lønn.

Varigheten for en trainee-stilling vil variere noe, men den bør nok i hvert fall vare opp mot ett år for at det skal kunne kvalifisere til en skikkelig trainee-stilling. Det vanlige er også at man blir tilbudt en fast jobb etter en gjennomført trainee-periode – forutsatt at du ikke har rotet det helt til da.

Hva forventes av deg?
Du bør forsøke å vurdere dine personlige egenskaper før du bestemmer deg for å søke en trainee-jobb. Først og fremst vil det nok, for it-relaterte trainee-stillinger, kreves at du har gjennomført en høyere it-utdanning på ingeniørnivå.

Det forventes nok at du klarte å gjennomføre denne utdanning med et resultat noe over gjennomsnittet. Da en slik jobb byr på skiftende arbeidsoppgaver med nye problemstillinger, bør du ha gode analytiske evner. Slike skifter i arbeidsoppgaver skaper også et vist tempo, så evnen til å systematisere informasjon og strukturere arbeidet vil også komme godt med.

Vær engasjert!
I en slik jobb vil man måtte forholde deg til et stort antall mennesker med ulik bakgrunn. Det vil således være helt vesentlig at du er sosial og utadvent. Skal du være blant de som anses som ideell kandidat for en slik jobb, bør du i tillegg være en type som er engasjert og kreativ, slik at du kan gi arbeidsgiver innspill fra det særegne perspektiv man skaper seg som trainee.
Brorparten (ordet kommer fra gammel norsk arverett, der guttene i en familie skulle arve mer en sine søstre – så da vet du det) av de trainee-stillinger som utlyses søker folk fra Handelshøyskolen eller BI. De trainee-jobbene du (som IT-mann eller -kvinne) bør se etter er stort sett lyst ut av større IT-selskaper som for eksempel Telenor og IBM. Videre har IKT-Norge et helt eget trainee-opplegg i samarbeid med flere norske IT-bedrifter som du bør sjekke ut.

So, what’s really in it for you? En trainee-jobb vil gi deg en bratt læringskurve, du vil få en videre utdanning mens du jobber, du vil ha en variasjon i jobben du neppe vil finne noe annet sted, du vil få et bredt nettverk og i alle tilfelle få et utmerket tillegg på CV-en din. Det beste er kanskje at du får prøvd ut en rekke arbeidsområder og på denne måten sjekket ut hva du trives best å jobbe med.

Tips til slutt: Arbeidsgivere kan noe ganger være litt ivrige når de forsøker å lokke til seg de beste hodene. Da trainee-stilling ofte er å anse som en attraktiv stilling, kan det være at denne betegnelsen brukes om en stilling som faktisk ikke er en reel trainee-jobb. Sjekk derfor opp før du søker jobben, og bruk de kriteriene som er tatt opp i denne artikkelen.

annonse