Tek.no

Artikkel

MySQL - på vei mot PostgreSQL, Oracle? (del 2)

2 Aug 2005 10:00

Bruksområder


Update Advisor holder styr på relevante oppdateringer for MySQL

Generelle bruksområder

Det er liten tvil om at MySQL er den mest utbredte databasen for bruk på web. Et godt eksempel på dette er andelen av PHP-applikasjoner som benytter MySQL som databasegrunnlag. Et lite grunnlag kan man skaffe seg ved å besøke scriptarkivet hotscripts.com. Dersom man lister ut de forskjellige kategoriene og legger merke til de som benytter en eller annen form for database i bunn, ser man raskt at vår kjære svenskproduserte venn definitivt dominerer.

Bruksområdet for MySQL kan gjerne defineres til "alt som har med web å gjøre", men som med alle andre produkter finnes det både fordeler og ulemper.

Noen generelt gode bruksområder for MySQL:

  • Publiseringsløsninger
  • Forum
  • Gjestebøker
  • Bannersystemer
  • Blog
  • Portalfunksjoner, polls, tilbakemeldinger, osv.
  • Innloggingssystemer, kundeweb
  • FAQ

Kort sagt: All data som hentes inn fra web eller vises på web kan lagres i MySQL. Dersom man skal velge en databaseløsning er det nok kanskje viktigere å kartlegge hvorvidt segmentet man havner innenfor vil kreve mer enn MySQL kan tilby. Bør bedrifter egentlig velge en annen løsning?

De enkle prinsippene for MySQL ligger fortsatt til grunn for dagens versjoner - selv om det riktignok etterhvert har dukket opp mer avanserte funksjonalitet og tabelltyper.

Dagens systemer som kjører MySQL er gjerne enkle applikasjoner (i den forstand et forum kan defineres som enkelt). Størsteparten av disse faller heller ikke innenfor rammen av virksomhetskritiske systemer. Disse webapplikasjonene er gjerne basert på MySQLs MyISAM tabelltype, som forsåvidt er en meget stabil teknologi, men som mangler avansert funksjonalitet som transaksjonsstøtte og triggere.

Det største bruksområdet for MySQL har derfor tradisjonelt vært webapplikasjoner der budsjettet er begrenset eller kravet til spesielt avansert funksjonalitet er nedprioritert. Størsteparten av dagens nettsteder på internett som bruker MySQL faller nettopp innenfor denne kategorien.

Dersom du skal sette opp en firmanettside som ikke nødvendvis er del av et større applikasjonsrammeverk fra Microsoft eller en annen gigantaktør med foretrukket databaseplattform er dermed MySQL et godt valg.

Man skal imidlertid også være klar over at det finnes en god del virksomhetskritiske systemer som faktisk kjører på MySQL. Databasen har rykte på seg for å være svært stabil, noe som har kanskje har sammenheng med enkelt design og effektiv virkemåte.

Frem til nå har man bare kunnet glemme å lage mer avanserte systemer basert på triggere og "stored procedures" med MySQL. Versjon 5 kommer imidlertid til å bane vei for titalls nye finesser som på mange måter vil sette MySQL på nesten samme funksjonelt sted som de mer sofistikerte databasesystemene.

Versjon 4.0 introduserte flere finesser som medførte at MySQL ble enda mer aktuell for tjenester som hadde større tekniske krav. I skrivende stund er det versjon 4.1 som er "stable", mens 5.0 sies å være rett rundt hjørnet - med enda mer spennende funksjonalitet for "enterprise"-segmentet.

For å kunne danne grunnlaget for "high-availability"-tjenester og kunne konkurrere med de andre databasesystemene er det en del funksjonalitet som etterspørres.