Til hovedinnhold
Artikkel

Virtualisering gir mange fordeler (del 2)

Fortsettelse...

I forrige del av denne artikkelen ble det gått igjennom en del av de tekniske fordelene med å kjøre virtualisering. Sett fra et teknisk ståsted betyr virtualisering i mange tilfeller å kjøre flere operativsystemer samtidig på samme server med presis ressursstyring.

Som følge av alle de tekniske fordelene, har dette også økonomiske og adminsitrative konsekvenser - noe denne delen av artikkelen vil fokusere på.

Del 1 av denne artikkelserien finner du her: Utnytt fordelene med virtualisering (del 1)

Virtualisering blir et nytt ledd i din driftsstrategi og du skal være klar over at dette krever kompetanse. Selv om de økonomiske fordelene kan synes svært fordelaktige, skal du være svært påpasselig at teknikerstaben har den nødvendige kunnskapen for å bruke denne teknologien på riktig måte. I motsatt tilfelle kan resultatet bli skjebnesvangert og du vil ende opp med misfornøyde kunder, dårlig rykte og til syvende og sist har dårligere inntjening.

Spar på lisensene

Lavere lisenskostnader

Mye programvare har hatt en tendens til å bli lisensiert pr. fysiske CPU, men med virtualisering har politikken endret seg og praksisen er forskjellig mellom de ulike leverandørene. Hos de ledende leverandørene av Enterprise Linux kan du faktisk klare deg med bare én årlig supportavgift (ekvivalent med det mange vil kalle lisens) på så mange virtuelle maskiner som en server støtter. I praksis betyr det at du kan installere 20 eller 40 operativsystemer og kun betale for 1 vedlikeholdsavtale.

På database- og applikasjonssiden har man lignende prinsipper. Noen teller antall fysiske CPU-sokler og dette betaler man for uansett hvor mange virtuelle systemer som kjøres eller man betaler lisenskostnad, mens andre gir en lisenspris på bakgrunn av reell applikasjonsytelse på respektiv plattform  - eksempelvis knyttet opp til antall prosessorkjerner som får plass i én enkelt prosessorsokkel.

Det kan med andre ord være mye å spare på lisens- og vedlikeholdskostnader på alle mulige former for programvare du måtte kjøre. De mest hyggelige eksempelene gir millioner i besparelser bare på noe så enkelt som 8-veis-maskiner.

Flere systemer på mindre maskinvare

Siden virtualisering tillater konsolidering av systemer, er det vel ingen overraskelse at kostnadsbesparelser kan komme i form av lavere maskinvarekostnader. En tradisjonell server uten virtualisering utnytter i gjennomsnitt bare få prosent (2-8 prosent) av sitt fulle potensiale. Med virtualisering kan du lett øke utnyttelsesgraden til 70-80 prosent og på denne måten trenger du ikke lenger kjøpe like mange servere som tidligere.

Hovedpoenget er altså: lavere maskinvarekostnader pr. applikasjon som kjøres. 

Her kan man også dra inn avskrivninger ettersom disse vanligvis vil bli lavere fordi innkjøpsprisen på maskinvaren er mindre.

Lavere økonomisk risiko

Færre serviceavtaler

Har du en serviceavtale som du betaler for på hver eneste maskin du kjøper? Med mindre maskinvare får du færre slike avtaler å forholde deg til samt at du sannsynligvis ikke like ofte vil oppleve at komponenter ryker i serverne.

Dersom du ikke har serviceavtale på den maskinvaren du har i dag, kan det uansett være lurt å investere i dette på servere som kjører virtuelle systemer siden en eventuell feil kan berøre flere systemer enn tidligere. Dette bør anses som en investering og kan spare ditt eget driftsteam for merarbeid - og det er også en slags besparende psykologisk kostnad å vite at man har full støtte fra serverleverandøren dersom noe skulle gå galt.

Lavere grensekostnader og mindre risiko

Før introduksjonen til virtuelle systemer var kostnaden ved å sette opp et nytt system prisen på en ny dedikert maskin. Dersom du installerte respektiv applikasjon på et allerede eksisterende system kunne du raskt bryte integriteten på driftsmiljøet eller skape et langsiktig problem på sikkerhetsbiten eller ressurstildeling.

Med virtualisering setter du opp et nytt system på sekunder og minutter - uten å måtte investere ekstra i maskinvare. Vanligvis vil du heller ikke få ekstra lisenskostnader.

En annen svært luktrativ fordel er at økonomisk risiko på den tekniske biten blir svært mye mindre, siden du ikke har noen investeringskostnad på servere og lisenser.

Fleksibilitet når du trenger det!

Betal kun for de ressursene du bruker

I en virtuell verden er det ikke lenger innkjøp av fysiske komponenter som trenger å stå i hovedfokus. Enten kan du leie deg inn på en virtualiseringsplattform hos en hostingleverandør eller kjøpe/lease en maskin med topp spesifikasjoner og kun betale for de fysiske komponentene som du trenger i det aktuelle tidsrommet.

Enten du leier eller kjøper, betaler du nå for de ressursene du faktisk benytter, istedet for å betale dyre summer for et råskinn av en prosessor som har større kulhetsfaktor enn reell nytte. De eneste periodene du faktisk trenger hele den svindyre serveren er kanskje i "peak"-periodene én gang i måneden når du kjører genering av rapporter, knuser ekstra mye tall eller kjører andre tunge oppgaver. 

De periodene du trenger ekstra kraft ber du bare leverandøren eller din egen driftsavdeling skru på de ressursene du trenger for å gjennomføre disse oppgavene ved siden av den daglige driften.

Virtualisering kan gjøre deg i stand til hele tiden å ha en direkte målbar inntjening i forhold til ressursforbruk. Vi kan gjerne ta et annonsestyringssystem som eksempel. Dersom kundene får mer trafikk, vil serverplattformen bli ytterligere belastet - ergo skrur man opp ressursene slik at tjenesten kjører i henhold til de responskravene man har. Siden ressursene nå er økt, vil man betale litt mer, men man vil også ha økte annonseinntekter og vanligvis vil inntjeningen på annonsene øke mer enn det man vil betale i merkostnad for ressursene. I en ikke-virtuell verden ville man måtte kjøpe seg en maskin som kanskje taklet et trafikkbilde 1-3 år frem i tid og de ressursene man ikke bruker i maskinen frem til topperioden ville bare bli liggende ubrukt.

Merk at det å betale kun for de ressursene du bruker stort sett vil gjelde dersom du leier deg inn hos en hostingleverandør - eventuelt bruker en av de store serverleverandørens avtaler for såkalt "On Demand"- ressurser.

Investeringsfaktoren

Rask tilbakebetalingstid og lavere totalkostnad

Dersom du skal sette i gang et migreringsprosjekt av eksisterende systemer over i et virtuelt system, vil du på en eller annen måte gjøre en investering som vil gi deg høyere kostnader i en viss periode. Vanligvis er imidlertid tilbakebetalingstiden rask - spesielt dersom du har nye systemer som skal opp raskt.

Litt avhengig av virtualiseringsplattform og virksomhetsområde, vil vanligvis ikke virtualisering være et enormt fordyrende element i nye prosjekter. Mange ganger er det en trygghet å gå litt høyere på maskinvarespesifikasjonen, men til gjengjeld får man altså fleksibiliteten rundt konsolidering og enkelheten ved oppsett av nye servere.

Over 6-12 måneder vil du trolig sitte igjen med en totalkostnad som er lavere enn den man ville hatt sammenlignet med en tradisjonell maskinpark. Husk at begge disse økonomiske faktorene blir gunstige dess høyere teknisk kompetanse du har på virtualiseringsbiten. Som det ble nevnt tidligere i artikkelen kan feil bruk av virtualisering gi deg en svært negativ overraskelse på kostnadsbildet.

Med god utnyttelsesgrad på maskinvaren og en teknisk fleksibilitet som tidligere ikke var mulig, sier det seg nesten selv at tilbakebetalingstiden for en slik investering kan være svært rask.

Unngå fallgruvene

Hvordan innføre virtualisering?

Det finnes mange flere fordeler med virtualisering enn det som har blitt nevnt i denne artikkelserien, men det finnes også veldig mange fallgruver. Dersom du nå ønsker å innføre virtualisering i ditt eget driftsmiljø bør du gjøre dette med tålmodighet.

Begynn i det små og riv for all del ikke ut alle systemene over natten for deretter å kjøre alt over i virtuelle maskiner. Dette vil som regel føre til ren fiasko. Sørg for å skaffe deg nødvendig kompetanse om ditt eget driftsmiljø: hvor rask responstid trenger du på applikasjonene og hva kan kjøre på hvilken virtualiseringsplattform.

Tenk også på robustheten til de ulike virtualiseringstypene. Noen typer er mer skalerbare og tryggere, noen gir raskere tilbakebetalingstid - men er ikke nødvendigvis den løsningen du trenger sett 2 år frem i tid. 

Vurderer den langsiktige gevinsten av virtualisering og husk at flere systemer på en homogen virtualiseringsplattform vanligvis krever bedre planlegging. Til tross for at en strategi på virtuelle plattformer kanskje i startfasen krever å se litt lenger fremover i tiden, vil du allikevel merke betydelige kortsiktige gevinster grunnet økt fleksibilitet og mindre risiko.

Snakk med teknikere i ditt eget driftsmiljø og spør om hvordan maskinvare utnyttes. Vanligvis vil du se at maskinene i gjennomsnitt bruker mindre enn 5 prosent av de totale ressursene tilgjengelig. Gjør deretter en kalkyle på eventuelle besparelser på konsolidering.

Etter at besparelser og muligheter er tatt i nærmere øyesyn, tar du enten resultatene til ditt eget driftsteam eller tar med deg utfordringene til en ekstern tredjepart som har høy kompetanse på virtualisering. Vær kritisk og husk at det er de langsiktige gevinstene du bør være ute etter.

Les også
Virtualisering gir mindre serversalg?
Les også
Ta i bruk virtualisering nå! (del 1)
Les også
Styr all virtualisering fra ett grensesnitt
Les også
Virtualiseringsfokus på OpenWorld
Les også
SWsoft utvikler virtualisering for Power
Les også
Power6 på 5 GHz kan telle til 10
Les også
Virtualisering på HP-servere
Les også
Sun, virtualisering og fremtiden
Les også
Power-virtualisering bak kulissene
annonse