Tek.no

Artikkel

Sniktitt på Exchange Server 2007

20 Juli 2006 10:00

Side 1

Microsofts mål for Exchange Server 2007 er mange, og det skal ikke stikkes under en stol at skalerbarhet og tilgjengelighet er svært viktig, det samme gjelder sikkerhet. Microsoft ønsker som vanlig å gjøre hverdangen så enkel som mulig for såvel administratorer som brukere. Overgangen fra 32-bit til 64-bit gjør det dog ikke mulig å foreta en direkte oppgradering fra tidligere versjoner, men man må i steden foreta en migrering.

For å bedre på tilgjengeligheten kommer Exchange Server 2007 med Local Continous Replication (LCR) og Clustered Continous Replication (CCR). Formålet med begge er replikering til av data mellom Storage Groups, henholdsvis på samme server og annen server. For å få til dette brukes en "log shipping" teknikk, noe vi ellers kjenner fra blant annet SQL Server. Ellers er clusterstøtten videreført for mailbox server, og andre roller kan dra nytte av Network Load Balancing (NLB).

Når det kommer til sikkerhet jobber Microsoft videre med Anti-Spam filtre, samt regler for modifisering og kryptering av mail når den går i organisasjonen. Ellers skal det nevnes at installasjonen av Exchange også har blitt modulær, slik at du velger hvilke deler av Exchange Serveren du ønsker installert. Dette er både interessant med tanke på sikkerhet, men minst like viktig er det for skalerbarhet.

Outlook Web Access (OWA) har fått et ansiktsløft, og ligger grafisk tett opp til Outlook 2007. I Exchange Server 2007 videreføres tankegangen om at mest mulig funskjonalitet som man kjenner fra Outlook også skal være tilgjengelig her, deriblant out of office assistant. Videre skal det nevnes Exchange 2007 skiller mellom personer og ressurser som for eksempel møterom, noe som er svært praktisk ved møteromsbooking i Outlook.

Egenskaper

Ikke helt overraskende legger ikke Microsoft lenger fokus på public folders. De er fremdeles en del av Exchange Server 2007, men Microsoft gjør det klart at det er andre teknologier som er bedre egnet til arbeidsdeling. SharePoint nevnes spesielt. Som et resultat av dette vil det ikke lenger være mulig å bruke Public Folders gjennom OWA.

Siden Exhcange Server 2007, i motsetning til sine tidligere forgjengere, ikke støtter å ha Exchange Server 5.5 i samme organisasjon, har behovet for administrative grupper forsvunnet i sin helhet. Tilsvarende har også Routing Groups forsvunnet. Exchange Server beholder dog den samme funksjonaliteten, men benytter i steden Sites i Active Directory for å gjøre det samme.

Tilhengere av PowerShell (tidligere Monad) vil glede seg over Exchange Management Shell. Dette er Monad med en rekke innlagte script, som skal gjøre det mulig å administrere Exchange Server 2007 fra kommandolinjen. Dette vil være spesielt aktuelt i forbindelse med Longhorn Server Core, der man kun har et kommandolinjebasert grensesnitt.

Outlook Mobile Access (OMA) har forsvunnet i Exchange Server 2007, og denne er erstattet av Echange ActiveSync (EAS). EAS har også fått en del forbedringer i forhold til tidligere versjoner av ActiveSync, og støtter nå blant annet HTML-mail og fargekoding/kategorisering av mail.

Til slutt er det verdt å merke seg at Exchange Server 2007 har hevet grensen for antall storage groups på en server fra fire til 50.