Dette er tabben «alle» gjør når de kjøper hvitevarer første gang

Spør deg selv: hvor mange ganger i livet gidder du å kjøpe en vaskemaskin?

Produsert av Schibsted Partnerstudio

Veldig mange tenker kortsiktig når de kjøper hvitevarer for første gang. Det kan fort lede til mange frustrasjoner og tunge løft når de bryter sammen.

Hvitevarer har et liv preget av ekstreme forhold. Det er varme, fuktighet og de blir utsatt for ekstreme påkjenninger de må holde ut med gjennom hele levetiden. Samtidig er det ikke akkurat lett for forbrukeren å bytte ut de fleste hvitevarer. De er ofte dyre, noen av dem krever installasjon og de er tunge å løfte.

Dermed kan det første og billigste tilbudet man ramler over på vei til sin første nyinnkjøpte leilighet, bli dyrt og upraktisk.

Så hvordan skal en person som er på vei til å kjøpe sin første vaskemaskin prioritere? Skal man slå til på et supertilbud med en billig vaskemaskin og ta sjansen på at den vasker OK i noen år, eller skal man grave litt dypere i lommeboken tidlig og ikke bytte vaskemaskin før etter et par tiår?

For å sette vaskemaskiner i det nedre kvalitetssjiktet opp mot de på det øvre sjiktet, gikk vi til en som virkelig kan vaskemaskiner. Sjefen for kvalitetstesting av vaskemaskiner hos Miele, dr. Karsten Gayk

Teller i vei: Dr. Gayk viser et av panelene som sakte men sikkert teller opp antall vaskeprogrammer maskinen under har gjennomført i testrunden. Det er ikke over før panelet viser 5000 utførte programmer, eller ca. 20 års antatt bruk.

– Det avhenger av ulike faktorer. Om du har kjøpt en veldig billig maskin og er fornøyd med resultatene, så kan det jo være kosteffektivt selv om den ikke varer så lenge, sier Gayk.

Resultatene kan måles på mange måter. Det finnes internasjonale standarder for hvor godt maskiner skal vaske under ulike forhold og på en stor variasjon av flekker. En maskin som tar unna den ukentlige vasken til en student, er kanskje ikke like god til å holde på med barneklær daglig.

Dr. Gayk er klar på hvilken prioritering man må ha dersom man vil spare tid og penger på innkjøp av vaskemaskiner i livet.

– Om du vil ha gode resultater, må man uansett bruke litt mer penger på en maskin og da kan du jo regne på andre kostnader som installasjon, drift og hvor lenge den er forventet å vare. Og da blir maskiner som de fra Miele meget kostnadseffektive.

En vaskemaskin må vare lenge

En vaskemaskin er ofte ignorert, helt til den plutselig ikke vil starte, eller gjør merkelige ting med vasken. Da står man der med en kleshaug som ikke akkurat blir mindre, og plutselig må det brukes en god slump penger uplanlagt.

– Jeg pleier å si at maskinen som regel bryter sammen akkurat på det tidspunktet som ikke passer deg, fordi du er avhengig av den ukentlig, ofte daglig, sier dr. Gayk.

Å kjøpe en vaskemaskin har ekstra kostnader involvert, som man kanskje ikke tenker over når man leser reklamebladet den vises i. Det krever frakt, gjerne ekstra mye dersom man skal ha den båret helt dit den skal stå og noen ganger installasjon av rørlegger.

Tenk litt ekstra før første kjøp

Så om du vil ha en maskin du kan leve lenge med, er det lurt å tenke litt ekstra den første gangen du shopper vaskemaskin. Ellers blir det kanskje raskt en ny runde etter ikke altfor mange år.

Hos Miele testes vaskemaskinene til en levetid på 20 år, eller 10.000 driftstimer. En slik testsyklus er blant bransjens aller strengeste. Det er ansvaret til dr. Gayk at testene er gode nok til å leve opp til denne høye standarden, og han ser resultatet av testene i den lange levetiden på vaskemaskinene.

Oppdateres: Rüdiger Hellenkamp hos Miele har ansvaret for produksjonen av elektronikkdeler til vaskemaskinene, stekovnene og oppvaskmaskinene til Miele. Det er ingen enkel utfordring å lage avansert elektronikk som skal holde ut i husets ofte fuktigste rom.

– En tysk forbrukerorganisasjon spurte våre kunder hvor lenge de har maskinene sine, og de svarte i snitt at første eier av maskinen har dem i 18,5 år, sier han. – For alle vaskemaskiner, inkludert der Miele er med på å trekke opp snittet, er levealderen på en maskin 13 år.

Legg merke til begrepet første eier. For maskinene han utfører tester på, blir med videre i livet.

– I de fleste tilfeller er det en eier nummer to også, forklarer Gayk. – Så eierne gir maskinene videre til sine barn eller selger dem etter denne perioden.

Dermed er Miele-maskinene blant de som lever videre etter første eier, og ikke havner på skraphaugen etter en eiers bruk.

Miele lønnsomt for miljøet også

Et spørsmål som dukker opp når man lager teknologiprodukter med planlagt levealder på tyve år, er effektiviteten i maskinens levetid. Forbrukere er vant til stadig nye teknologiske løsninger der utviklingen går i et halsbrekkende tempo. Mobiltelefonene er kroneksemplet, der man gikk fra enkle enheter med bare mulighet til å ringe og sende SMS, til de håndholdte superdatamaskinene vi kjenner i dag.

Akkurat det dilemmaet tok Miele for seg, og satte seg ned for å vurdere hele livsløpet til maskinene.

– Vi spurte oss selv: er det nyttig å ha disse gamle maskinene som kjører når det hele tiden er forbedringer i energieffektivitet? Så tok vi denne problemstillingen til forskningsinstituttet for anvendt økologi for vurdering.

Konklusjonen var klar: Utviklingen på hvitevarefronten er en helt annen enn det forbrukere har blitt vant til med mindre gjenstander som mobiler.

– De svarte at utviklingen i energiforbruk er svært liten i disse dager, så maskinene bør faktisk vare i rundt tyve år, sier Gayk.

Om man kjøper en maskin i dag, har den naturligvis mer avansert teknologi enn en som er tyve år gammel, men sett fra et energiperspektiv har det ikke altfor mye å si. Det krever en viss mengde kraft for å varme opp en viss mengde vann, og å spinne et gitt antall kilo på et gitt antall omdreininger.

– Selv om nyere maskiner kanskje er litt mer energieffektive enn gamle, også om man regner med hva som kreves for å lage en ny maskin, må man se hva utviklingen er i løpet av ti eller tyve år, og utviklingen på energieffektivitet er saktegående nå, sier Gayk.

Så da kan man godt gjøre sitt første innkjøp av vaskemaskin til et godt kjøp.

tracker