– Kule kontrollrom imponerer og motiverer

Det er viktig med wow-faktor på kontrollrommet, men enda viktigere med god arbeidsflyt.

Mange i IT-bransjen vokste opp med vyer om store kontrollrom med enorme skjermer og blinkende lys på veggene. Det var selve symbolet på hvordan informasjonsalderen skulle bli; helst som kontrollrommet til NASA.

Det er et stykke fra de store skjermene i Texas og Florida til de noe roligere kontrollrommene i norsk industri. Men, det ser imponerende ut og det er litt av meningen. Når kontrollrommet bygges, er det ikke til å stikke under en stol at det skal se litt kult ut også

Det er greit å vise frem et senter i bedriften man er stolt av, som skinner og viser at ’her tas ting på alvor’Borgar Kristiansen, Leteng

– Ja, det er absolutt en motiverende faktor, sier Rolf Erik Leistad, teknisk leder og sjef i TechVision som spesialiserer seg på design og bygging av kontrollrom i Norge. Selv har Leistad mange års erfaring fra planlegging og bygging av noen av Norges viktigste kontrollrom, der store mengder kritisk informasjon flyter gjennom og store avgjørelser må tas på sekunder.

«Sjefsfaktoren», at ledelsen skal bli imponert og få en god følelsen av hva investeringsbudsjettet er brukt på, er ikke ubetydelig i planleggingen og utførelsen av kontrollrommene mener Leistad. Kort sagt, skal det se litt tøft ut. Litt som på film.

– Den motiverende faktoren har en stor grad av nytte for operatørene, sier han. – Men også for å vise ledelsen at det er nytte av produktene. Denne faktoren brukes også i salgsøyemed for å vise potensielle kunder at man er litt «high-tech».

- Et senter å være stolt av

– Det er jeg enig i, i tillegg til de rent praktiske formålene, er det greit å vise frem et senter i bedriften man er stolt av, som skinner og viser at ’her tas ting på alvor’, tilføyer Borgar Kristiansen i Leteng. – Men når wow-faktoren er unnagjort, må work-faktoren alltid leve opp til de høye standardene kundene forventer.

Stolt: Det er viktig å vise frem et senter i bedriften man kan være stolt av, men det skal også fungere optimalt, mener Borgar Kristiansen i Leteng. Foto: Storylabs.

For selv om det er en viss gevinst å hente på å gjøre rommene imponerende, er det tross alt produksjonen og verdiskapningen som utgjør den endelige graden av suksess for et prosjekt. Leistad jobber med noen av de mest seriøse brukerne på markedet, både i privat og offentlig sektor. De vet hva de vil ha, og enda viktigere, hva de trenger for å få jobben godt gjort.

– Heldigvis opererer vi med proffe kunder, som ofte har et eksisterende kontrollrom. De ønsker å oppgradere det, og har har meninger om størrelser og liknende rundt designet.

I Norge bygges det nå stadige flere og større kontrollrom, i takt med sentralisering av informasjon og rasjonalisering i drift.

– Vi ser en trend at flere organisasjoner ønsker å skape en sentral for all informasjon som går gjennom organisasjonen, sier Borgar Kristiansen i utstyrsleverandøren Leteng. Bedriften har gjennom flere tiår levert utstyr til noen av de største kontrollrom i Norge, der kritisk infrastruktur styres og fabrikker holdes i drift.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Foto: Shutterstock.

Kontrollerer med KVM

Kontrollrommene er ikke lenger fulle av blinkende knapper som lyser opp. Det er en rolig glød fra små og store skjermer, datamaskiner har tatt over nær sagt alle oppgaver for både innhenting og utlevering av informasjon. De siste årene har løsninger som KVM (Keyboard Video Mouse)-svitsjer over ethernet også bidratt til å lette på oppgavene. Slik kan datautstyr stå et stykke unna kontrollrommet, mens skjermer, mus og tastatur befinner seg i rommet. Disse løsningene blir svært nyttige i kontrollrom på industrielle områder, med store avstander.

– Det blir flere og flere slike kontrollrom, jeg begynte med å bruke projektorer offshore, der det gjerne er dyr kvadratmeterpris. Så spredte det det seg til andre bransjer, forklarer Leistad. Han har bygget kontrollrom i et drøyt tiår, og konstruert simulatorvegger før det. De seneste ti årene har bransjen endret seg drastisk, godt drevet av ny teknologi.

– Kontrollrommene har «alltid» vært der, men nå ser flere at det er et større behov for dem, forklarer Leistad. - Det har en sammenheng med økte investeringer, billigere PCer og skjermer. Bare se på videoveggene, på 2000-tallet fantes det omtrent ikke store LCD-skjermer, og plasmaskjermene var jo brent inn etter to dager. Da blir det dyrere løsninger.

Gode kontrollrom gir godt samarbeid

Der Leistad designer og setter opp utstyr, er arbeidsdagene ofte veldig lange. Det kan være utstrakte perioder med dødtid, så plutselig, dukker en hendelse opp. Den må håndteres raskt og korrekt. Prisen for feil på kontrollrommet måles i beste fall med kroner, i verste fall med tap av menneskeliv.

– Vi har et skarpt fokus på ergonomi, forklarer Leistad. Et kontrollrom, om det er hos en politietat eller på en stor fabrikk, må gi menneskene optimal tilgang til så mye informasjon som mulig, så raskt som mulig. Dette løses gjennom fastsatte rammer for hvordan alt utstyr skal plasseres, hvor skjermene skal stå og hvilken vinkel de skal ha for å unngå refleksjon fra lamper som har sin egen bestemte posisjon.

De aller strengeste formene for kontrollrom-design følger en ISO-standard. Standarden er best kjent som ISO 11064 blant venner. Den er streng og kostbar, i kroner og øre. Resultatet derimot, kan bli et kontrollrom der menneskene fungerer optimalt i sin rolle.

– Om man bruker ISO 11064, da tar man den helt ut og det blir dyrt. De fleste norske kontrollrom har kanskje ikke behovet for akkurat det.

Leteng kan kontrollrom

- Det kan være en omfattende prosess, de fleste går for enklere løsninger.Rolf Erik Leistad, TechVision

De ergonomiske faktorene i kontrollrommet blir ikke bedre enn utstyret det står på. Erfarne importører som Leteng har et vell av produkter som sørger for optimal tilpasning av utstyret. Det er et stort utvalg av fester, armer, kabler og skjermer som skal til for å sette opp et velfungerende kontrollrom. Bak skjermene og pultene ligger det hundrevis av meter med kabling som skal tåle daglig bruk og være innenfor strenge feiltoleranser. Om noe ryker, gjelder det å kunne få tak i den litt sære delen kjapt. Det er noe Leistad mener Leteng skiller seg ut positivt på. – De har logistikken i orden, om du trenger noe så har de det raskt.

Ergonomi er viktig for den daglige bruken av kontrollrommet, men når krisen inntreffer er det øvelsene og simuleringen som plutselig blir viktigst. De mest seriøse aktørene med behov for kontrollrom tar hensyn til dette allerede på designstadiet, og følger opp. Ulike tester gir svar på ulike funksjoner i kontrollrommet.

– Det finnes tester for simulering av hendelser for å se handling og hvilket samarbeid man har under ulike situasjoner, forklarer Leistad.

Ikke alle aktørene trenger å ha like rigide prosesser for implementering av kontrollrommets funksjoner. - Det kan være en omfattende prosess, de fleste går for enklere løsninger.

Store prosjekter i Norge

Startet her: Kontrollrommene hadde sin start i industrien, der oversikt og kontroll av prosesser ble samlet på et sted. Foto: Shutterstock.

Om oljebransjen var pionerne innenfor bruken av kontrollrom i Norge, har de nye aktørene nå beveget seg inn på land. Fabrikker ser fordelen av effektivisering gjennom å bringe kontroll og overvåkning av kritiske funksjoner på ett sted, der store antall prosesser kan følges.

Offentlige institusjoner med behov for kontrollrom har økt i omfang. For et par tiår siden var det kanskje bare jernbanen og politiet som opererte med en form for kontrollrom i offentlig sektor, nå dukker flere aktører opp.

Organisasjoner med behov for å fange opp og reagere på hendelser raskt er nå de største kundene for kontrollrom. Det spekteret omfavner en rekke forskjellige bedrifter.

Økonomien utvides i nye retninger, og internett har i løpet av et tiår gått fra å være en kuriositet til å bli en kritisk del av norsk økonomi. Det fører til behov for økt kontroll av trusler mot nettverket, og bedre koordinering av eventuelle angrep.

Selv om enkelte kontrollrom er svært avanserte og krever komplekse løsninger, er terskelen for å sette opp en sentral overvåkning lavere enn noensinne.

– Vi ser at løsninger som videovegger og KVM-er brer om seg i stadig flere nye typer bedrifter, sier Kristiansen i Leteng. – Blant sluttbrukerne vi har levert til finner du nå alt fra statlige organisasjoner som politiet, til helkommersielle aktører som reklameselskaper. For de som tenker at det er effektivitet å hente inn på driften av sine systemer, er det lurt å ta kontakt med oss eller en av installatørene for råd om hvordan man bygger mest mulig effektivt.

Leteng er en totaldistributør innen lyd, bilde og IT-løsninger for bedrifter. Produktene deres får du kjøpt hos over 1500 forhandlere rundt om i Norge. Ta kontakt med Leteng, så forteller de deg hva som er nærmeste salgsledd.

tracker