Slik fungerer algoritmen i et faktorfond

Jakten på den optimale aksjeporteføljen styres nå av avansert logikk.

Produsert av VG Partnerstudio

– Alle våre beslutninger bestemmes av en algoritme. Du kan tenke på det som en datateknisk «oppskrift», åpner Investeringsdirektør i Fronteer Solutions, Bernt Brun, når vi spør han om hvordan algoritmen i et faktorfond egentlig fungerer. Den tidligere porteføljeforvalteren i Oljefondet og sjefsstrategen i Danske Bank Markets ble i 2014 med på å etablere faktorfondet Harvest.

– Ved å analysere markedsdata på en systematisk og vitenskapelig måte øker vi sannsynligheten for gode investeringsbeslutninger og dermed langsiktig meravkastning, argumenterer Brun.

Ved inngangen til 2018 har faktorfondet Harvest levert 20 prosent avkastning siste 12 måneder, som er nær indeksutviklingen. Målet til fondet er å levere mellom to og tre prosent årlig meravkastning sammenlignet med indeksutviklingen. Men hvordan gjør jobber en slik robot med dataddrevet aksjeplukking, og hva gjør den bedre enn et menneske?

Disse fem egenskapene gjør aksjene attraktive

Fondet tar utgangspunkt i omtrent 2.500 aksjer i nesten 50 land, som analyseres etter fem egenskaper – eller faktorer – som aksjene bør inneha. Disse faktorene utgjør «handlereglene», og er basert på både egen og veldokumentert akademisk forskning, blant annet forskning som mottok nobelprisen i økonomi i 2013. De fem faktorene er verdi, kvalitet, størrelse, momentum og volatilitet.

Verdi:

– Verdifaktoren handler enkelt sagt om å finne «billige» selskaper som er lavt priset målt ved fundamentale størrelser som inntjening, kontantstrøm, bokført egenkapital eller salgsinntekter, sier Brun, og sammenligner strategien med å handle varer på salg.

– Du kjøper den samme varen, men får en rabatt i forhold til «veiledende» pris.

Kvalitet:

Ifølge Brun finnes det flere ulike kvalitetskriterier for investeringer, noen mer anerkjente enn andre:

– Høy avkastning på kapital, lav belåning og stabil inntjening er noen eksempler. Man forsøker å finne selskaper som kan skape langsiktig god vekst uten for stor risiko. Spesielt har avkastning på kapital blitt en gjenganger for såkalte kvalitetsinvestorer, som for eksempel Warren Buffet, sier han.

Størrelse:

– Forskning viser at størrelsen på selskapet du kjøper, målt ved markedsverdi, kan forklare historisk avkastning. I praksis betyr det at man over tid vil høste gevinster ved å systematisk kjøpe litt mindre selskaper.

Momentum:

– Denne egenskapen handler om at vinneraksjer i én periode har en tendens til å gjøre det bra i den påfølgende perioden. For eksempel liker algoritmen vår aksjer som har hatt god avkastning siste ni månedene.

Volatilitet:

– Folk som spiller Lotto kan bli rike veldig fort, men mest sannsynlig vil de tape hele investeringen sin. Ny forskning tyder på at aksjer har noen av de samme egenskapene. Såkalte «lottoaksjer» som kan øke fort i verdi er i gjennomsnitt priset litt for høyt, slik at avkastningen fremover blir svakere enn mindre risikable aksjer.

– I faktorfondet Harvest velges aksjer med lav risiko eller volatilitet, altså de aksjene som svinger mindre og har en mer stabil verdiutvikling. Fordelen er langt lavere risiko, mens ulempen er at man gir avkall på de største oppsidene, sier Brun.

– Men i sum gir faktisk volatilitetsfaktoren både lavere risiko og noe høyere avkastning enn mer risikable aksjer, stikk i strid med tradisjonell finansteori, forklarer han.

De ville egentlig ha han som kunde, men de fikk en konkurrent:
Solgte milliardbedriften og ble nedringt – som gav ham en ny gründeridé »

Svært maskinkraftkrevende

Etter at de 150 beste av de omtrent 2500 aksjene er rangert etter de fem faktorene, kjøres de deretter inn i en optimaliseringsalgoritme. Du kan se på det som en kraftig økonomisk søkemotor. Brun forteller at optimeringsalgoritmer har tidligere måttet gjøre mange forenklinger, men nå har regnekraften blitt så stor at forenklende antagelser ikke lenger er nødvendig.

Målet er å sette sammen aksjer til en optimal portefølje, det vil si en sammensetning av aksjer som gir høyest mulig forventet avkastning for en gitt risiko. Basert på siste års historikk kjøres det simuleringer av enhver portefølje som blir vurdert.

– Dette er en metodikk som krever massiv regnekraft, som for eksempel ikke hadde vært mulig med «vanlige» datamaskiner for bare ti år siden. Testene våre tyder også på at denne metodikken gir betydelig forbedret avkastning i forhold til risiko, fremhever Brun.

– Roboten er billig i drift

–Det gjør det billigere for kunden, uten å gå på akkord med målet om å skape god avkastningBernt Brun, investeringsdirektør i Fronteer Solutions

Den stadig voksende kundemassen i faktorfondet Harvest betaler en årlig avgift på 0,59 prosent av investert kapital i forvaltningshonorar. Dette i kontrast til aktivt forvaltede fond, der flere av de populære fondene belaster sine kunder fra 1,4 til 2,0 prosent per år, ifølge Brun.

– Roboten vår er ikke bare flink til å sette sammen aksjeporteføljer, den er også mye billigere i drift enn en høytlønnet aktiv forvalter som sitter i dyre kontorlokaler med sjøutsikt, forklarer Brun.

Han mener den automatiserte tilnærmingen er mye verdt når man investerer bredt med en så stor mengde relevant informasjon.

– Det gjør det billigere for kunden, uten å gå på akkord med målet om å skape god avkastning, avslutter Brun.

Invester i faktorfondet

Les mer om hvor enkelt du kommer i gang hos Harvest.

Jeg er klar »

Nøkkelinformasjon om fondet

Harvest er et globalt faktorfond som investerer i aksjer fra hele verden.

Alt du må vite »

Solgte milliardbedriften og ble nedringt

De ville egentlig ha han som kunde, men de fikk en konkurrent.

Les historien »

tracker