Tek.no

Annonselenker

Smart å kombinere merkantil grad med IT-master

Westerdals
10 Apr 2017 09:00

Framtidens næringsliv trenger folk som mestrer både økonomi og IT for å oppnå innovasjon og vekst. Å toppe bachelorgraden med en master innen IT er derfor både fremtidsrettet og lønnsomt.

Du trenger ikke å velge en master innenfor samme fagkrets som bachelorgraden din. Tvert imot kan det vært lurt å utvide kompetanseområdene sine.

– Et hovedproblem i både industri og offentlig sektor er at man har ledere med begrenset forståelse for teknologi, og samtidig teknologer med begrenset forståelse for ledelse og innovasjon, sier Knut H. Rolland, forsker og førsteamanuensis ved Avdeling for teknologi hos Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology.

Rustet for fremtiden

I NHOs kompetansebarometer svarer drøyt 5000 medlemsbedrifter på hvilken kompetanse som blir viktig i årene framover. Undersøkelsen viser et stort og økende behov for de med teknologisk innsikt.

– Det virker som en godt skjult hemmelighet at industri og offentlig sektor i Norge bokstavelig talt skriker etter kompetente IT-folk som kan noe mer enn ’bare’ teknologi, forteller Knut Rolland.

Næringslivet er i endring

Det som er sikkert er at teknologi vil fortsette å prege utviklingen. Derfor kan ditt teknologiske kompetansenivå komme til å avgjøre hvor attraktiv du blir i fremtidens næringsliv, uansett hvilken bakgrunn du har.

– En IT-mastergrad fra Westerdals Oslo ACT gir deg gode kort på hånden i konkurransen med andre som har en økonomisk administrativ utdanning, sier førsteamanuensis og programansvarlig for Digital Business Systems, Asle Fagerstrøm.

Har du tverrfaglig innsikt i teknologi trenger du heller ikke bekymre deg for varierende globale konjunkturer som det mye omtalte ’grønne skiftet’ i norsk næringsliv. En slik omstilling vil være umulig å gjennomføre uten folk som har kompetanse på overgangene mellom IT, ledelse og innovasjon. Og outsourcingstrenden i IT-bransjen går nesten bare ut over tradisjonelle og enklere utviklingsoppgaver.

– Vår unike miks av kunnskaper og ferdigheter er knyttet til både til teknologi, ledelse og organisering. Derfor er våre mastergrader er så nær en garantist for jobb som du kan komme, sier Knut Rolland.

Kombinerer forretningsforståelse med IT

Om du vil ta en Master of Information Systems, må du velge mellom løpene Digital Business Systems og Management & Innovation. Begge disse passer for deg som er interessert i det strategiske knyttet til bruk av teknologi, og som allerede har en bachelor innen relaterte fagområder som IT, ledelse, økonomi, e-business, eller markedsføring.

– Information Systems er for deg som vil jobbe med fremtidens forretningsløsninger. Vi kombinerer forretningsforståelse og teknologi, og med hensikten å utdanne gode ledere og finne ut hvordan teknologi kan skape verdi for næringslivet, sier Asle Fagerstrøm.

I tillegg tilbyr vi Master of Applied Computer Science, som har har en tyngre vekting mot teknologi.

Lang erfaring innen IT

Westerdals Oslo ACT besitter solid erfaring innen IT. Det tidligere NITH, som nå er en del av Westerdals Oslo ACT, har gjennom flere tiår har utdannet studenter til mange banebrytende, norske IT-bedrifter som Bekk, Accenture, Sopria Steria og Making Waves.

– Våre studenter skal bli gode praktikere. Derfor er vår undervisning bygget opp slik at du vekselvis jobber med teori og metode, for så å bruke denne kunnskapen på konkrete case og praktiske gruppeoppgaver, sier Rolland.

Unik bransjekontakt

Westerdals Oslo ACT har en spesielt nær tilknytning til de fremste norske teknologibedriftene. Disse bedriftene samarbeider tett med høyskolen; de holder forelesninger, veileder studentene og fører en kontinuerlig dialog med fagmiljøet for å sikre at utdannelsen alltid er relevant.

Felles for masterstudiene er at de starter masteroppgaven med en praksisperiode, hvor du sammen med en bedrift definerer tema for masteroppgaven. Dette er en unik mulighet for å koble forskning med næringslivets behov.

Tverrfaglighet gir reell kompetanse

Det tverrfaglige miljøet på Westerdals Oslo ACT gjør at studentene daglig får bryne seg på oppgaver som ligner dem man møter i dagens arbeidsliv.

Noen av masterstudentene her kommer rett fra bachelorstudier, mens andre er konsulenter med flere års fartstid i industrien. Masterstudiet har studenter fra nær sagt alle verdenshjørner, og undervisningen foregår på engelsk. Det gjør at man blir kvalifisert til internasjonale jobber.

Studentene tilbringer gjerne mye tid på campus også utenom forelesninger, noe som gir gode muligheter for sosialt samvær og økt læring. Rekordhøy gjennomføringsprosent vitner om motiverte studenter og god tilrettelegging.

Her kan du lese mer om mastergradstudiene ved Westerdals Oslo ACT »

annonse

Les også