Tek.no

Annonselenker

Trenger ledere som forstår teknologi

10 Apr 2017 09:00

For å få de beste stillingene og jobbe med de faglige utfordringene du virkelig liker, kommer du lenger med en master i bagasjen. Med en mastergrad innen IT blir du en kompetent leder som forstår alle aspektene av bransjen.

Norsk næringsliv står overfor en svært krevende fremtid hvor kompetanse innen IT vil være helt avgjørende. Et bachelorstudium gir deg et godt grunnlag, men en av de største utfordringene bransjen står overfor er mangel på teknologisk dybdekunnskap.

Om du vil du forstå og beherske de strategiske konsekvensene, bør du investere tid og innsats i et mastergradsstudium. Med en mastergrad blir du en ettertraktet kandidat for norske og internasjonale bedrifter, og du kan dessuten forvente en høyere begynnerlønn, med en god lønnsutvikling. Et godt råd er å fortsette studiene mens du allerede er i gang.

Gode jobbmuligheter

I NHOs kompetansebarometer svarer drøyt 5000 medlemsbedrifter på hvilken kompetanse som blir viktig i årene framover. Undersøkelsen viser et stort og økende behov for teknologer.

– Det virker som en godt skjult hemmelighet at industri og offentlig sektor i Norge bokstavelig talt skriker etter kompetente IT-folk som kan noe mer enn ’bare’ teknologi, forteller sier Knut H. Rolland, forsker og førsteamanuensis ved Avdeling for teknologi hos Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology.

Allsidige teknologer trenger ikke bekymre seg mye for varierende globale konjunkturer, som det grønne skiftet i norsk næringsliv eller robotiseringen. Slike skifter er umulig å gjennomføre uten folk som har kompetanse på overgangene mellom IT, innovasjon og ledelse. Outsourcings-trenden i IT-bransjen går nesten bare ut over tradisjonelle og enklere utviklingsoppgaver.

– Våre mastergrader er så nær en garantist for jobb som du kan komme, sier Rolland.

Lang erfaring innen IT

Westerdals Oslo ACT besitter solid erfaring innen IT. Det tidligere NITH, som nå er en del av Westerdals Oslo ACT, har gjennom flere tiår har utdannet studenter til mange banebrytende, norske IT-bedrifter som Bekk, Accenture, Sopria Steria og Making Waves.

Strategi og ledelse, eller fullt fokus på teknologi

Om du vil ta en Master of Information Systems, må du velge mellom løpene Digital Business Systems og Management & Innovation. Dette passer for deg som er interessert i det strategiske knyttet til bruk av teknologi.

– Et hovedproblem i både industri og offentlig sektor er at man har ledere med begrenset forståelse for teknologi, og samtidig teknologer med begrenset forståelse for ledelse og innovasjon. Hos oss lærer du begge deler. Vi tilbyr en unik miks av kunnskaper og ferdigheter knyttet til både til teknologi, ledelse og organisering, forteller Rolland, som er programansvarlig for Management & Innovation.

– Digital Business Systems er for deg som vil jobbe med fremtidens forretningsløsninger. Vi kombinerer forretningsforståelse og teknologi, og med hensikten å finne ut hvordan teknologi kan skape verdi for næringslivet, sier programansvarlig Asle Fagerstrøm.

Den andre master-retningen er Master of Applied Computer Science. Dette studiet har en tung vekting mot teknologi og vil gjøre deg til en kompetent IT-leder.

– Applied Computer Science er for deg som ikke slår deg til ro med de etablerte løsningene som finnes, sier programansvarlig og førsteamanuensis Tor-Morten Grønli.

Unik bransjekontakt

Westerdals Oslo ACT har en spesielt nær tilknytning til de fremste norske IT-bedriftene. Disse samarbeider tett med høyskolen; de holder forelesninger, veileder studentene og fører en kontinuerlig dialog med fagmiljøet for å sikre at utdannelsen alltid er relevant.

Felles for masterstudiene er at de starter masteroppgaven med en praksisperiode, hvor du sammen med en bedrift definerer tema for masteroppgaven. Dette er en unik mulighet for å koble forskning med næringslivets behov.

Tverrfaglighet gir reell kompetanse

Det tverrfaglige miljøet på Westerdals Oslo ACT gjør at studentene daglig får bryne seg på oppgaver som ligner dem man møter i dagens arbeidsliv.

Noen av masterstudentene her kommer rett fra bachelor-studier, mens andre er konsulenter med flere års fartstid i industrien. Masterstudiet har studenter fra nær sagt alle verdenshjørner, og undervisningen foregår på engelsk, så man blir kvalifisert til internasjonale jobber.

Studentene tilbringer gjerne mye tid på campus også utenom forelesninger, noe som gir gode muligheter for sosialt samvær og økt læring. Rekordhøy gjennomføringsprosent vitner om motiverte studenter og god tilrettelegging.

Her kan du lese mer om mastergradstudiene ved Westerdals Oslo ACT »

annonse