Valget 2013 Venstre

Vil arbeide mot sensur og for nettnøytralitet

De vil også ta et alvorsord med USA om overvåkning.

Valgdagen nærmer seg, og vi har fortalt deg hva en rekke politiske partier mener om IT. Venstre var i overkant sent ute med sitt svar, og vi publiserer derfor kun deres svar i sin råform – tilsvarende side to av artiklene om de andre partiene.

Spørsmålene vi har utformet er basert på aktuelle saker og tema, og ofte ting vi har skrevet om på Hardware.no tidligere. Alle partiene fikk den samme e-posten med de samme spørsmålene, og den samme forklaringen til hver sak som vi gjengir nedenfor.

Dette er temaene

Valget 2013

I denne artikkelserien stiller vi norske politiske partier tolv identiske spørsmål om teknologi, og forteller deg hva de svarte – og alltid slik at du selv kan se hva partiet mener om hvert punkt.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen