Ufarlig stråling

Post og Teletilsynet har etter en rekke henvendelser fra bekymrede foreldre lagt frem en ny måling som viser at den elektromagnetiske strålingen fra mobilmastene er både svak og ufarlig.

Bakgrunnen for at flere og flere foreldre ble bekymret var at disse mastene ofte er plassert i nærheten av skoler. Målingene er derfor blitt foretatt ved 13 skoler i Stavanger og Sandnes, med betryggende resultater. Den høyeste verdien som ble målt var kun fire prosent av den anbefalte maksimalverdien i landet.

Mastene ligger 40 til 700 meter fra skolene der målingene ble utført, og hadde en gjennomsnittsverdi på et par hundredeler av hva som regnes som forsvarlig. Bakgrunnen for at undersøkelsen ble foretatt var at Post og Teletilsynet var interessert i å finne ut om stråleverdien var over eller under grenseverdien.

Dette er den første undersøkelsen av denne typen som er gjennomført i Norge, men det blir nok ikke den siste. Stråling fra mobiltelefoner, kanskje særlig der det brukes UMTS-nettverk, er et veldig hett tema for tiden.

Årets mest effektive konferansedag
Få med deg «Tek-konferansen Høst 2016» onsdag 16. november.

Forsiden akkurat nå

Til toppen