Teledatadirektivet blir innført

Teledatadirektivet gir politiet i hvert enkelt land tilgang til dataene som lagres. Formålet er å lette politiets arbeid i bekjempelsen av terrorisme og i etterforskning av organisert kriminalitet. Norge vil som EØS-land bli berørt av direktivet.

 

EU møter motstand
EU-parlamentet har i forbindelse med behandlingen av det nye lovforslaget møtt massiv motstand fra flere hold. Den hardeste motstanden har kommet fra borgerrettighetsorganisasjoner og teleoperatører. Det fryktes at personvernet med dette vil settes på prøve, og teleoperatørene på sin side frykter at det er de selv som må finansiere oppgraderingen av datasystemene.

 

Det nye regelverket vil tre i kraft om 18 måneder for teletrafikk og først om tre år for Internett-data.

Forsiden akkurat nå

Til toppen