Samler troppene mot iTunes

Alternativ tekst mangler

Tidligere har forbrukerombudene i Norden tatt kontakt med iTunes Music Store i forbindelse med det Forbrukerombudet mener er lov­stri­dige punkter i vil­kårene til nettbutikken.

Nå skal flere europeiske for­bruker­myndig­heter og -orga­nisa­sjoner koordi­nere sin inn­sats for å kreve at iTunes fjerner produkt­låsingen mellom iTunes-musikken og Apples egen iPod-spiller.

- Dersom ikke iTunes endrer kontraktene sine, vil jeg bringe saken inn for det norske Markedsrådet, sier Norges forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

(Kilde: Forbrukerombudet)

Kommentarer (27)

Forsiden akkurat nå

Til toppen