Programmer.no skifter logo

Dette er vår offisielle beklagelse overfor Polimoon Group. Verken de redaksjonelt ansatte i Programmer.no eller vår designer kjente til Polimoon Group da vi utformet designet til våre sider. Vi beklager på det sterkeste ovenfor Polimoon Group det inntrufne.

Polimoon Group er en ledende produsent av produkter laget i plastikk, og har over 2300 ansatte i ti ulike land. Du finner Polimoon Group sine nettsider på Polimoon.no.

Vi i programmer.no har som følge av dette endret vår logo alle steder, og kommer ikke til å benytte vår gamle logo fremover. Vår nye logo er laget av Geir Klingsheim, som også er individet bak utformingen av våre sider. Geir driver Demoted Designs.

Kommentarer (6)

Forsiden akkurat nå

Til toppen