PostgreSQL 7.4 lansert

Det som gjennomsyrer pressemeldingen, er optimiseringer av spørringsbehandling. Underspørringer skal gå opptil 400% fortere, den nevnte klient-server-protokollen gjør sitt, samt at en ny implementasjon av indekser gjør at søk nå er bedre.

Full-tekst-indeksering er nå på plass i PostgreSQL, dette er en egenskap som MySQL har hatt i lengre tid. Replikasjon kommer nå i form av eRServer, et Java-basert program utviklet av PostgreSQL selv. De har også på noen områder gått nærmere tilbake til SQL-standardene, feillogging og informasjonsskjema er no SQL99-kompatible.

Mer informasjon om den nye versjonen er å finne på PostgreSQL.org. Det er gjort tilgjengelig oppdatert teknisk dokumentasjon, for de som er interessert i det.

Kommentarer (0)

Forsiden akkurat nå

Til toppen