Oracle endrer sikkerhetsmeldinger

Oracle har måttet tåle en del kritikk for sine kvartalsmessige oppsamlinger av "patcher" relatert til sikkerhet. Selskapet endrer nå rutinene noe og kommer fra og med neste uke til å legge på en viktighetsskala på alle oppdateringene som karakteriserer hvor kritiske de er.

Det er gjerne en del jobb med sikkerhetsoppdateringer og tidligere har man måttet gå igjennom hver eneste "patch" for å selv å danne seg en mening om hvilke som er viktigere enn andre.

Selskapet er for øvrig en av de første som har adoptert "Common Vulnerability Scoring System", som er en åpen og internasjonal standard for å gradere et sikkerhetsproblem. Som tidligere nevnt har Oracle vært i ilden for en del av sin sikkerhetsproblematikk, men det ser altså ut som det er stor vilje til å gjøre noe med dette slik at man kanskje kan komme seg tilbake til "Unbreakable database"-konseptet som man annonserte for en del år siden.

(Kilde: Cnet)

Kommentarer (0)

Forsiden akkurat nå

Til toppen