Ny åndsverkslov - utsatt nok en gang.

Det er ikke første gang arbeidet med den nye åndsverksloven utsettes. I følge det opprinnelige høringsutkastet fra Kultur- og kirkedepartementet skulle loven implementeres allerede i løpet av høsten 2003/vinteren 2004.

Saksordfører Ulf Erik Knudsen (Frp) sa i går til Dagens Næringsliv at stortingsbehandlingen utsettes fordi saken er såpass komplisert. Denne siste utsettelsen er antakelig en bekreftelse på at stortingsgruppa prøver å endre ordlyden i §53b som legger særskilte kopieringsrestriksjoner på åndsverk som er beskyttet med DRM.

Hvis loven blir vedtatt som foreslått av Kultur- og kirkedepartementet vil ikke konsekvensene bare bli store for den såkalte mp3-generasjonen – også rettigheter som angår programvareutviklere og biblioteker vil bli berørt av lovimplementeringen.

Kommentarer (0)

Forsiden akkurat nå

Til toppen