– Norge har ikke god nok bredbånds-infrastruktur

Landets største bruker er kritisk.

Olaf Schjelderup (til venstre) i Norsk helsenett ønsker tre separate føringsveier til viktige punkter i nettet og hilser debatt om nasjonal infrastruktur velkommen.Foto: Eirik Helland Urke Norsk helsenett er sannsynligvis landets største bruker av bredbåndsinfrastruktur, litt avhengig av hvordan man regner. Statsforetaket har nettleveranser på 3500 punkter, datasentre i Trondheim, Tromsø og snart i Oslo. Totalt leveres tjenester til 250.000 brukere innen; spesialisthelsetjenesten, alle

Les kommentarene (13)

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen