Guide

Net send

Net send

Med kommandoen "net send" via kommandolinjen, kan du sende melding til andre brukere i et nettverk. Fungerer med Windows NT, 2000, XP, med tjenesten "Messenger".

Kommandoen "net send"

net send {navn | * | /domain[:navn] | /users} melding

net send (navn)
(navn) er navnet på datamaskinen (netbios navn)

net send *
sender meldingen til alle navn i domenet eller arbeidsgruppen

net send /domain[:navn]
sender meldingen til alle navn i datamaskinens domene.

net send /users
sender meldingen til alle brukere som er tilkoblet serveren

Eksempel (sender meldingen "hei" til datamaskin med navnet "pc5")

net send pc5 hei

Tredjepartsprogrammer
Programmer som bruker Microsoft Messaging Service i Windows. Send meldinger i et nettverk.

Forsiden akkurat nå

Til toppen