Momsfritak på datatreff

Demonstrasjon mot momskravet under TG08

Tidligere i år fikk datatreffet The Gathering et krav om å betale rundt en million kroner i moms. Skattemyndighetene mente det populære arrangementet ikke var kultur, og dermed momspliktig. Saken fikk svært mye medieoppmerksomhet, også her på Hardware.no.

Det hele endte med at Finansdepartementet grep inn og stoppet momskravet, med en lovnad om å følge opp med et lovforslag. Da Regjeringen presenterte sitt statsbudsjett i dag, så lovforslaget dagens lys.

I lovforslaget kan man lese:

«Finansdepartementet vedtok i august i år å innvilge merverdiavgiftsunntak for adgangsbilletter til datatreffet The Gathering. Regjeringen følger nå opp med forslag om en lovfesting og dessuten en generalisering av vedtakets innhold. Regjeringen foreslår at adgangsbilletter til datatreff og lignende arrangementer rettet mot barn og ungdom unntas fra merverdiavgift.»

Blir lovforslaget vedtatt, vil alle datatreff være fritatt moms. Momsfritaket medfører imidlertid at arrangører ikke har rett til momsfradrag på innkjøp av utstyr.

(Kilde: Dagbladet.no)

Kommentarer (25)

Forsiden akkurat nå

Til toppen