Mobilen forblir lisensfri

Ifølge Aftenposten fastslår kulturminister Trond Giske at det likevel ikke innføres lisensplikt på mobiltelefoner med fjernsynskapasitet. Vedtaket går på tvers av NRKs ønsker.

I dag legger Giske fram stortingsmeldingen ”Kringkasting i en digital fremtid” på Nordiske mediedager i Bergen. Det er her den dårlige nyheten presenteres for NRK.

NRKs lisensavdeling er av den oppfatning at ny teknologi ikke bør rokke ved intensjonen bak dagens lisensordning, og kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas gjentok senest i går statskanalens håp om at stortingsmeldingen ville varsle en utvidelse av ordningen i tråd med NRKs ønske.

Men Kulturdepartementet har med dette overprøvd vurderingene gjort i NRKs lisensavdeling, og stått fast ved det som hele veien har vært deres syn på saken.

Forsiden akkurat nå

Til toppen