Microsoft fikser ny feil i IE

Problemet vart først identifisert av sikkerhetsselskapet Finjan den 15. november, og Microsoft sa då at Finjan si sikkerhetsannonsering av misleiiande og mogleg feil. I går publiserte ein fransk nettstad kode som utnyttar feilen, og Microsoft sa i dag at dei kjem til å fikse feilen.

Samstundes uttalar dei at brukaren som blir angripen må sjølv gjere særs mange ting før nettlesaren vert utnyttbar, og at selskapet framleis meinar at det er ei misleiiande sikkerhetsannonsering. Microsoft ser ikkje på angrepet som ein sikkerhetsfeil, men som eit godt døme på sosial hacking.

Det er enno ikkje klart når ein fiks for dette problemet vil vere klart. Problemet berører alle versjonar av Windows, inkludert Windows XP med Service Pack 2 installert.

Kjelde: CNet News

Kommentarer (0)

Forsiden akkurat nå

Til toppen