Klagetid til Høyesterett

Dermed har Elektronikkbransjen, som fører saken på vegne av Nokia, fått viljen sin ved at de slipper å ta turen innom lagmannsretten.

I desember fastslo Oslo tingrett at en mobiltelefon skal ha en levetid på fem år. Dermed vant Help forsikring (tidligere Forbrukerforsikring), selskapet som førte saken på vegne av en misfornøyd privatkunde, en seier som i teorien kan få store konsekvenser for telefonprodusentenes virksomhet i Norge.

Mobilen.no var raskt ute med å påpeke det paradoksale i tingrettens avgjørelse. Mens forbrukerne ble tilkjent fem års reklamasjonsrett, tilsa rettens vurdering av verdiforringelsen på den aktuelle mobiltelefonen at denne vil være verdiløs etter langt kortere tid.

Dette har også Elektronikkbransjen notert seg.

– Vi ønsker en tolkning av forslaget dommeren kom med i tingretten. Vi oppfatter det slik at han kom med en løsning som ligger mellom to til fem års reklamasjonstid, og da må eventuelt loven endres, sier infosjef Erik Andersen til ABC nyheter.

Saken kommer opp for Høyesterett 30. august.

Forsiden akkurat nå

Til toppen