Ingen TV-lisens på mobiler

Både i Danmark og Sverige ble lisenskravet fra nyttår utvidet til å omfatte også mobiltelefoner. Og i høst skrev Mobilen.no om NRKs ønske om innføring av TV-lisens for mobiltelefoner med mottaksmuligheter.

NRK forventet lisens
Den gangen uttalte leder Freddy Lysfjord i NRKs lisensavdeling følgende til Computerworld:

– Vi forventer å få forskrifter som dekker nytt utstyr på lik linje med det som var intensjonen da lisensordningen ble vedtatt. At teknologien går fremover betyr ikke at vi kan fjerne det som er grunnlaget for regelverket.

Men i går avviste statssekretær Halvard Ingebrigtsen i Kulturdepartementet dette overfor Aftenposten.no med følgende korte kommentar:

– Dette har vi ingen planer om.

Stortingsmelding om kringkasting
I Sverige og Danmark fungerer utvidelsen av lisensavgiftens virkeområde slik at man kun behøver å betale lisens for mobilen dersom man ikke allerede betaler lisens fra før. Ingen skal altså behøve å betale avgiften mer enn én gang per lisensperiode.

Dermed er det først og fremst ungdom som rammes av omleggingen.

Spørsmålet om innføring av en tilsvarende løsning i Norge skal drøftes i den kommende stortingsmeldingen om kringkasting. Ifølge Kulturdepartementet vil denne foreligge en gang utpå vårparten.
Årets mest effektive konferansedag
Få med deg «Tek-konferansen Høst 2016» onsdag 16. november.

Forsiden akkurat nå

Til toppen