Mens dette bildet vekker gru og avmakt hos webdesignere, våkner nostalgikeren hos andre.

Heldigvis ser ikke hjemmesider slik ut lenger

Mye har forandret seg siden Internetts barndom.

De to tegnene «LO» var de første som ble sendt over Internetts forløper ARPANET i 1961. På grunn av maskinkrasj kom ikke de resterende tegnene «GIN» frem til mottakermaskinen før en time senere.

Ufattelig mye har skjedd siden denne første meldingen kjempet seg frem mellom to maskiner. Datidens ARPANET ble kommersielt tilgjengelig i form av Internett, og det er ikke lenger 30 – 40 datamaskiner som er koblet sammen, men flere milliarder.

I dag brukes Internett til mye mer enn å overføre korte meldinger mellom maskiner. Fra det virkelig smalt i 1995 og til i dag, er det vidtspennende innholdet på verdensveven presentert på nesten like mange ulike måter som det finnes nettsider.

Les kommentarene (6)

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen