Terje Ness Andersen studerer for å bli dataingeniør ved Høyskolen i Sør-Trønderlag. Som en del av utdanningen sin tar han et praksisår hos infrastrukturtjenester-seksjonen ved CERN, og skal skrive bacheloroppgaven sin her. (Bilde: Jørgen Elton Nilsen/Hardware.no)

Han studerer IT midt blant verdens fremste fysikere

Viste du at du som IT-student kan ta bacheloroppgaven din på CERN?

Hardware.no/Genève: Hvis vi sier CERN, det europeiske senteret for atomforskning, tenker nok du at dette er stedet der noen av verdens fremste fysikere jobber – og det har du helt rett i. CERN har gjort store gjennombrudd på denne fronten, men det er langt mer enn fysikere som jobber der. Faktisk er det bare 79 av de totalt 2512 som jobber der som er ansatt som forskere innen fysikk, mens hele 1800 av dem er ingienører, fysikere som ikke har en forskende stilling, forskere innen andre fag

Les kommentarene (5)

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen