Google-protest på høyt nivå

Google hadde fått til en avtale med biblioteker om å digitalisere bøkene, men etter protester fra forfattere og forleggere, skulle dette kun gjelde bøker der opphavsretten er gått ut på dato.

Nå har Justisdepartementet i USA grepet inn, og anbefaler domstolen til å avslå Gooles avtale med biblioteker.

Google skulle etter planen etablere et fond med penger som skal brukes som kompensasjon til dem som får sitt materiale publisert på nettet. Det er en avtale som kom i stand etter at forfatterforeningen i USA protesterte mot det de mente var brudd på opphavsrettigheter.

Amerikanske myndigheter mener avtalen bryter med kartell- og rettighetsprinsipper, og oppfordrer domstolen til å avvise avtalen. De mener Google får eksklusiv rett over materiale der forfatter ikke kan spores, og at utenlandske forfattere får dårlig beskyttelse.

(Kilder: Aftenposten, BBC)

Kommentarer (5)

Forsiden akkurat nå

Til toppen