Forbrukerombudet og iTunes uenige

Alternativ tekst mangler

Forbruker­ombudet har tid­ligere skrevet et brev til Apple angående det Forbrukerombudet mener er lov­stri­dige punkter i vil­kårene til nettbutikken iTunes Music Store.

Apple har nå svart på brevet, og iTunes viser vilje til endring og dialog, men det er et godt stykke igjen før full enighet kan oppnås.

Det som gjenstår, ifølge Bente Øverli seksjonssjef hos Forbrukerombudet, er viktige spørsmål om ansvars­fra­skrivel­ser og pro­dukt­lås­ingen til iPod. Det er fortsatt uenighet om viktige forbrukerspørsmål.

Forbrukerombudet mener DRM-en som brukes for å hindre ulovlig spredning av musikk ikke kan stille begrensinger for hvilken spiller forbrukeren kan bruke for høre musikken som er lovlig kjøpt.

(KIlde: Forbrukerombudet)

Kommentarer (42)

Forsiden akkurat nå

Til toppen