Bedrifter bruker piratvare

En fersk undersøkelse gjennomført av BSA Norge ("Business Software Alliance") viser at i løpet av de to siste årene har hver femte bedrift oppdaget at de har benyttet ulovlig installert programvare. Undersøkelsen avdekker også en bekymringsverdige lav bevissthet knyttet til piratkopiering hos norske ledere.

4 av 10 bedriftsledere svarer at de ikke vet hvorvidt det er oppdaget ulovlige programmer i deres bedrift. Dette til tross for at 9 av 10 erkjenner at det er deres ansvar som leder å se til at bedriften bruker lovlig programvare.

– Norske bedriftsledere må bli mer bevisst de farer og ulemper ulovlig programvare representerer. De eksponerer ikke kun seg selv og kundene for fare, de risikerer også å måtte bøte med fengsel og økonomisk erstatning, sier Thor B. Mosaker, talsmann i BSA Norge i en pressemelding.

Mosaker opplyser om at piratkopiering er brudd på åndsverkloven, og kan straffes med inntil tre års fengsel og økonomisk erstatning. I en internasjonal undersøkelse BSA la frem i mai i år viste beregninger at nesten hvert tredje program som brukes i Norge er ulovlig lisensiert. Norge er verst i Skandinavia, etterfulgt av Danmark og Sverige på henholdsvis 26 og 25 prosent.

(Kilde: BSA Norge)

Kommentarer (19)

Forsiden akkurat nå

Til toppen