Bank-ID

Bank-ID er en personlig, elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. Tjenesten tilbys av bankene i Norge, ta kontakt med banken din hvis du ønsker å skaffe deg Bank-ID.

Identifisering benyttes når du bruker Bank-ID som elektronisk legitimasjon, for eksempel når du logger deg inn på et Bank-ID-brukersted.

Signering benyttes når du bruker Bank-ID til å lage en personlig elektronisk signatur, for eksempel når du inngår en avtale med et Bank-ID-brukersted. En elektronisk signatur med Bank-ID er like bindende som en håndskrevet signatur på papir, noe som medfører at behandling av søknader og dokumenter vil ta kortere tid.

Bank-ID Samarbeidet er etablert av Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen for å utforme en samordnet infrastruktur for hele banknæringen.

Bankenes Standardiseringskontor arbeider med å definere og vedlikeholde tekniske og sikkerhetsmessige krav til infrastrukturen, samt krav til prosedyrer og standarder som må følges ved utstedelse og bruk av Bank-ID.

Professor i IT-sikkerhet Kjell Jørgen Hole i Bergen og kryptolog Krisitan Gjøsteen ved Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet har kritisert sikkerheten i systemet, noe som har ført til flere oppgraderinger av tjenesten.


Årets mest effektive konferansedag
Få med deg «Tek-konferansen Høst 2016» onsdag 16. november.

Forsiden akkurat nå

Til toppen